Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Aandacht van Kamerleden voor behoud Mentorschap Nederland

Mentorschap Nederland wordt in zijn voorbestaan bedreigd. De subsidieaanvraag is afgewezen door het kabinet, waardoor de ondersteuning aan de regionale stichtingen gevaar loopt. Om de precaire situatie van de landelijke organisatie onder de aandacht te brengen, overhandigden mentoren Charita Ons, Ruud Boom en Jan Neels dinsdag 14 april een petitie aan Loes Ypma, voorzitter van de Vaste Kamercommissie van Veiligheid en Justitie.

Loes Ypma en Charita Ons

Zij nam de petitie mede namens de Vaste Kamercommissie van VWS in ontvangst, in aanwezigheid van negen Kamerleden van de fracties van PvdA, CDA, SP, Christen Unie, VVD en de 50PLUS Partij. De aanwezige Kamerleden toonden interesse in het mentorschap en stelden veel vragen na de overhandiging van de petitie. De mentoren gaven aan dat het niet alleen gaat om ouderen. Ook jongeren met verstandelijke beperkingen, die niet in staat zijn hun eigen belangen waar te nemen en een sociaal steunend (familie)netwerk missen, kunnen niet buiten de steun van een mentor.

Bij Mentorschap Nederland zijn twaalf regionale stichtingen aangesloten. Zij leiden vrijwilligers op tot mentoren en koppelen hen aan mensen die door ziekte of beperking de regie over hun leven kwijt zijn. Deze regionale stichtingen zijn financieel zelfstandig. Mentorschap Nederland is het landelijk bureau dat zorgt voor kennisontwikkeling en kennisdeling, de kwaliteit bewaakt en voorlichting geeft. De regionale stichtingen doen een dringend beroep op het kabinet om structureel € 180.000 per jaar beschikbaar te blijven stellen voor de landelijke steunfuncties. De oproep volgde op het besluit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie om het verzoek voor een financiële bijdrage niet te honoreren. Het landelijk bureau heeft zijn formatie al ingeperkt. Nu dreigt verdere afbouw van het bureau tot een onaanvaardbaar niveau.

IMG_20150414_133309Mentoren vertegenwoordigen cliënten die anders niemand hebben die voor hen opkomt. Dit is zeer belangrijk voor hun zelfredzaamheid in de huidige maatschappij. De landelijke kennis- en steunfunctie helpt bij goede uitvoering van het mentorschap en is ook nodig voor verdere groei en ontwikkeling.

De petitie werd geïnitieerd door Anne Slingerland, directeur Mentorschap Midden Nederland, zij lichtte doel en achtergrond van de petitie toe, samen met Walter Bakx, namens de regiobesturen.

"Josina's lach is voor mij de slagroom op de taart die vrijwilligerswerk heet"

Mentor Marinka de Haan

Lees meer