Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Gemeenten verplicht mishandeling ouderen tegen te gaan

Mentorschap Nederland draagt met stappenplan bij aan aanpak van huiselijk geweld

 

Naar schatting tussen de 200.000 en 250.000 ouderen boven de 65 jaar worden jaarlijks mishandeld door partners, familieleden of zorgverleners. De rijksoverheid verplicht gemeenten in het kader van de nieuwe Wmo maatregelen te nemen om dit huiselijk geweld aan te pakken. Het aanstellen van een goed geschoolde mentor kan bij die aanpak nodig zijn.

De nieuwe Wmo die per 1 januari 2015 in werking treedt, verplicht gemeenten het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld op te nemen in de nieuwe Wmo-beleidsplannen. Gemeenten moeten dan maatregelen nemen om burgers te beschermen die te maken hebben met huiselijk geweld. Eén van de manieren om hieraan te voldoen, is te bevorderen dat de kantonrechter voor de slachtoffers een mentor benoemt. Daartoe kunnen gemeenten gebruikmaken van de expertise van Mentorschap Nederland.

Met mentorschap in veilige handen
Onder de titel ‘Met mentorschap in veilige handen’ heeft Mentorschap Nederland voor zijn vrijwillige mentoren een stappenplan en training ontwikkeld om toe te passen in situaties waarin ouderenmishandeling wordt gesignaleerd. Mentorschap selecteert en  schoolt vrijwilligers voorafgaand aan benoeming door de kantonrechter. Op dit moment is de helft van de ruim duizend mentoren getraind in het toepassen van dit stappenplan. De overige mentoren volgen deze training vóór april 2015. Het project ‘Met mentorschap in veilige handen’ wordt uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in het kader van het actieprogramma ‘Ouderen in veilige handen’.

“De mentor beschermt de cliënt door te zorgen voor extra maatregelen als mishandeling wordt gesignaleerd en erop toe te zien dat afspraken worden nagekomen. Mentoren kunnen daarbij advies vragen aan het Steunpunt Huiselijk Geweld”, aldus Nico Heinsbroek, directeur Mentorschap Nederland. “De mentor is geen hulpverlener of crisismanager, maar de belangenbehartiger die oplossingen zoekt. Hij of zij is wettelijk bevoegd namens zijn cliënt besluiten te nemen over de geboden verzorging, verpleging en begeleiding. Doordat elke vrijwillige mentor maximaal twee cliënten heeft, krijgt de cliënt maximale aandacht en persoonlijke begeleiding.”

"Ernest kan meer dan je zou denken!"

Mentor Gerard van den Berg

Lees meer