Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Grote behoefte aan door kantonrechter benoemde mentoren

Mentorschap Nederland start campagne voor werving van vrijwillige mentoren

De komende jaren neemt de behoefte aan mentoren voor mensen die niet in staat zijn zelf hun belangen te behartigen, sterk toe. Daarbij gaat het om mensen met dementie, een verstandelijke handicap of psychische beperkingen. Belangrijke oorzaak is de verandering in de zorg, waarbij de toegang tot de intramurale zorg wordt beperkt. Meer kwetsbare mensen zullen daardoor zelfstandig moeten blijven wonen. De vernieuwde Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die per 1 januari 2015 in werking treedt, regelt de nodige steun thuis. Om te zorgen dat er voor hen voldoende mentoren zijn, start Mentorschap Nederland vandaag een wervingscampagne.

Nederland telt op dit moment bijna een kwart miljoen mensen die door dementie, verstandelijke handicap en psychische beperkingen niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Vaak worden deze mensen door partner, ouder of kind vertegenwoordigd. Voor situaties waarin dat niet kan, bestaat de wettelijke mogelijkheid mentorschap aan te vragen bij de kantonrechter. Deze benoemt dan een mentor, met de bevoegdheid als vertegenwoordiger op te treden bij verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Risicovolle situaties
“Tegelijk met de nieuwe Wmo, die per 1 januari aanstaande ingaat, wordt de toegang tot intramurale zorg beperkt”, aldus Nico Heinsbroek, directeur van Mentorschap Nederland. “Meer mensen wonen langer zelfstandig. Dit is een risico voor mensen met een klein netwerk of zonder familie. Als hun gezondheid verslechtert, zij niet zelf hun situatie goed kunnen overzien en zij niemand hebben die echt tijd en aandacht aan hen kan besteden en voor hen opkomt, dreigen risicovolle situaties. Deze mensen komen in aanmerking voor een, via de kantonrechter benoemde, mentor. Onze goed opgeleide vrijwillige mentoren hebben niet meer dan twee cliënten onder hun hoede, waardoor ze deze alle persoonlijke aandacht kunnen geven die zij nodig hebben.”

De komende periode benadert Mentorschap Nederland de gemeenten om expertise aan te bieden inzake mentorschap. De Nederlandse gemeenten krijgen in het kader van de Wmo vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid om bij de verstrekking van voorzieningen vertegenwoordigers (mentoren) te betrekken. Zij moeten ervoor zorgen dat burgers worden geïnformeerd over mentorschap en dat waar nodig mentorschap wordt aangevraagd.

Werving van vrijwillige mentoren
Mentorschap Nederland schat het aantal noodzakelijke koppelingen tussen mentor en cliënt in 2020 op minimaal 10.000. De vrijwillige mentoren van de organisatie ondersteunen op dit moment circa 1.050 cliënten. Mentorschap Nederland wil dit aantal vrijwillige mentoren de komende jaren aanvullen tot 1.500. Omdat vrijwillig mentorschap nog relatief weinig bekend is, gaat Mentorschap Nederland regelmatig campagne voeren en de Nederlanders vragen zich als vrijwilliger aan te melden. Zo zendt de organisatie van 18 tot 29 augustus een groot aantal malen per dag op Radio 2 en Radio 4 een reclamespotje uit.

"Josina's lach is voor mij de slagroom op de taart die vrijwilligerswerk heet"

Mentor Marinka de Haan

Lees meer