Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Hanneke Marcelis projectleider “Samen zorgen voor goed mentorschap”

Vanaf 1 januari 2020 is Hanneke Marcelis begonnen als projectleider ‘samen zorgen voor goed mentorschap’ bij Mentorschap Nederland.

Hanneke was eerder programmasecretaris bij het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis van FNO en adviseur bij Zorgbelang Noord-Holland. Hanneke heeft veel ervaring opgedaan met het werken binnen projecten en programma’s in de zorg- en welzijnssector in combinatie met gemeenten.

Hanneke: ‘Ik vind het erg belangrijk om mij in te zetten voor de meer kwetsbare mensen in onze samenleving. Iedereen heeft recht op een kwalitatief goed leven. Mensen die niet meer in staat zijn geheel zelfstandig hun leven vorm te geven moeten kunnen rekenen op professionele ondersteuning waarbij hun eigen behoeften en wensen centraal staan. Dit sluit goed aan bij de doelstellingen van Mentorschap Nederland. Ik heb dan ook veel zin om aan te slag te gaan!’

Het project ‘samen zorgen voor goed mentorschap’ geeft 3 regionale stichtingen mentorschap de kans om ervaring op te doen met een ontwikkelslag om slagvaardig, professioneel en goed verankerd in het regionale zorglandschap te opereren.

Vanuit Mentorschap Nederland worden de pilotstichtingen door Hanneke ondersteund en versterkt. Kennis en ervaring uit de pilots deelt Hanneke met de stichtingen die niet deelnemen aan de pilots, zodat ook zij de ontwikkelingen kunnen volgen en de opbrengsten kunnen benutten.

"Ernest kan meer dan je zou denken!"

Mentor Gerard van den Berg

Lees meer