Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Mentorschap Nederland en NBPM starten gezamenlijk met een Landelijke Klachtencommissie Mentoren.

Klachtencommissie Mentoren

Vanaf 1 januari 2018 kunnen cliënten van mentoren, aangesloten bij Mentorschap Nederland (MN) en Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren (NBPM), klachten voorleggen aan een door deze organisaties samen ingestelde Landelijke Klachtencommissie Mentoren.

Mentoren van MN en NBPM moeten voldoen aan de normen in het besluit kwaliteitseisen Curatoren, bewindvoerders en mentoren. Tot die eisen behoort dat men een regeling heeft voor het behandelen van klachten.
De Landelijke Klachtencommissie is bedoeld om klachten nogmaals voor te kunnen leggen, als de reactie van de mentor op de klacht niet bevredigend is.

De commissie doet op onafhankelijke wijze uitspraak en kan aanbevelingen doen aan de mentor en/of stichting mentorschap. Die moet deze aanbevelingen dan opvolgen of anders tenminste motiveren waarom niet, en de commissie hierover informeren.
De commissie kan ook aanbevelingen doen aan MN en/of NBPM, om bepaalde kwaliteitsaspecten extra aandacht te geven.
MN en NBPM beogen hiermee extra borging en bevordering van de kwaliteit te realiseren.

Cliënten kunnen eventuele klachten over mentoren ook indienen bij de kantonrechter, die de mentor heeft benoemd. De mogelijkheid bestaat dat de kantonrechter dan eerst de uitkomst zal willen afwachten van de behandeling van de klacht door de Landelijke Klachtencommissie Mentoren.

Mentorschap Nederland is de vereniging van het landelijk dekkend netwerk van 11 stichtingen die professioneel mentorschap bieden op basis van vrijwillige inzet. Bij de regionale stichtingen zijn 2000 mentoren actief ten behoeve van 2400 cliënten.

NBPM is de organisatie van professionele mentoren voor wie het bieden van mentorschap hun beroep is. NBPM heeft 98 leden ten behoeve van 2350 cliënten.

Naast cliënten aan wie professioneel mentorschap wordt geboden, zijn er nog veel mensen voor wie een familielid als mentor is benoemd. Naar schatting vinden er jaarlijks 8000 benoemingen plaats. Dit aantal is de afgelopen jaren gegroeid.

MN en NBPM willen onderzoeken of het in de toekomst mogelijk is dat alle cliënten met een mentor eventuele klachten aan de Landelijke Klachtencommissie Mentoren kunnen voorleggen.

Meer informatie
De regeling Landelijke Klachtencommissie Mentoren staat vanaf 5 januari op onze websites www.mentorschap.nl en www.nbpm.nl.
Daar vindt u ook het formulier waarmee een klacht kan worden ingediend.

"Ernest kan meer dan je zou denken!"

Mentor Gerard van den Berg

Lees meer