Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Kwaliteit Regionale Stichtingen Mentorschap geborgd

In 2014 besloot het Ministerie van Veiligheid en Justitie dat er kwaliteitseisen gaan gelden voor mentoren, curatoren en bewindvoerders die werken voor drie of meer cliënten.

Vanaf april 2016 moet aan deze eisen worden voldaan. Dit geldt ook voor de regionale stichtingen mentorschap, aangesloten bij Mentorschap Nederland. Al voordat deze kwaliteitseisen bij wet waren vastgelegd, werkte Mentorschap Nederland met een kwaliteitsborgingssysteem met externe toetsing. Alle stichtingen behaalden reeds in 2012 een certificaat. De normen van Mentorschap Nederland gaan bovendien verder dan de wettelijke normen. Zo is volgens de wet eens per twee maanden contact met cliënten voldoende. Maar voor onze mentoren geldt dat ze minstens eens per maand, vaak om de week, contact houden met hun cliënt.

In februari en maart 2016 gaan weer toetsingen plaatsvinden. Dit gebeurt door het Keurmerkinstituut, onder auspiciën van een onafhankelijke Commissie van Toezicht op Kwaliteit. Deze brengt verslag uit aan Mentorschap Nederland en ook, wat betreft de wettelijke normen, aan de kantonrechters die de mentoren benoemen.

Als u meer wilt weten over goed mentorschap, kunt u hier klikken. Wilt u meer weten over het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren? Daarover kunt u hier meer lezen.

"Ernest kan meer dan je zou denken!"

Mentor Gerard van den Berg

Lees meer