Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Liesbeth Arends projectleider ‘Samen zorgen voor goed mentorschap’

Vanaf 1 januari is Liesbeth Arends gestart als tijdelijk landelijk projectleider ‘samen zorgen voor goed mentorschap’. Liesbeth vervangt tot eind mei Hanneke Marcelis die afwezig is in verband met zwangerschapsverlof. Het project ‘samen zorgen voor goed mentorschap’ geeft 3 regionale stichtingen mentorschap de kans om ervaring op te doen met een ontwikkelslag om slagvaardig, professioneel en goed verankerd in het regionale zorglandschap te opereren. De pilots zijn begin 2020 met de uitvoering gestart.

Liesbeth: ”Als ervaren projectleider en interim-manager voor organisaties in het sociaal- maatschappelijk domein voel ik me bij Mentorschap Nederland goed thuis. Ik ben actief in innovatieprojecten en campagnes met teams in allerlei sectoren: zelfredzaamheid en bestuur, inclusie en kansengelijkheid, beeldvorming omtrent maatschappelijke en politieke thema’s en projecten op het snijvlak van bedrijfsleven, onderwijs en talentontwikkeling. Met enthousiasme en een luisterend oor laat ik mensen in organisaties, bedrijven, wijken of instellingen zien welke talenten, vaardigheden en kwaliteiten aanwezig zijn en hoe je ze anders of beter kan inzetten. Dat breng je samen in een nieuw beeld, zodat het kan gaan werken en communiceren voor iedereen’’.

Als landelijke projectleider ondersteunt en versterkt Liesbeth de inzet van de pilotstichtingen. Kennis en ervaring uit de pilotprojecten worden door haar benut om alle regionale stichtingen te faciliteren. Hiervoor wordt materiaal dat ontwikkeld is in de pilot, omgezet naar producten voor alle Regionale Stichtingen Mentorschap. Het komende half jaar staat ook in het teken van het ontwikkelen en onderhouden van netwerken met relevante landelijke organisaties en media. Hiervoor is een stakeholderanalyse ontwikkeld en zijn de eerste lijntjes uitgezet.

"Toen ik net begon met mijn mentorschap en moest besluiten of mijn cliënte geopereerd moest worden, wist ik meteen waar ik aan toe was."

Mentor Bart Zweerus

Lees meer