Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Meerwaarde van de vrijwillig mentor

Meerwaarde van de vrijwillig mentor

XpertiseZorg voerde een verkennend onderzoek uit naar het effect en de maatschappelijke meerwaarde van vrijwillig mentoren van Mentorschap Nederland bij cliënten die hulp en ondersteuning vanuit de WMO en Jeugdwet (18-23 jaar) ontvangen.

Wat is voor het sociaal domein de meerwaarde van het mentorschap uitgevoerd door vrijwilligers? Hulpbehoevende en kwetsbare inwoners van een gemeente hebben vaak al een persoonlijk begeleider, een bewindvoerder en voor specifieke vragen weten zij de onafhankelijk cliëntondersteuner te vinden. Wat is dan tóch de toegevoegde waarde van de vrijwillig mentor? Dit levert een verrassende factsheet op.

De behoefte aan (zorg-)vertegenwoordiging is de afgelopen jaren toegenomen. Een van de redenen hiervoor is de vergrijzing in Nederland. Ouderen die een mentor nodig hebben lijden veelal aan een geriatrisch ziektebeeld, zoals dementie of de gevolgen van een hersenbloeding of beroerte. Een andere reden voor de toegenomen behoefte aan (zorg-)vertegenwoordiging is de beweging naar het langer zelfstandig thuis wonen.

Een dementerende man met veel fysieke problemen wil beslist niet opgenomen worden in een verpleeghuis. Hij heeft daarom veel zorg aan huis, maar hij wijst vaak hulp van anderen af en heeft weinig ziekte-inzicht. Het wijkteam signaleert dat de man zo niet de zorg krijgt die hij nodig heeft om zelfstandig te blijven wonen en meldt de man aan voor een mentor. De kantonrechter wijst het verzoek tot mentorschap toe. De mentor overlegt met de man, behartigt zijn belangen en is het aanspreekpunt voor diverse hulpverlenende instanties. Dit brengt rust en duidelijkheid in de situatie en hierdoor kan meneer langer zelfstandig blijven wonen.

XpertiseZorg hoopt dat u door het lezen van de rapportage enthousiast en geïnspireerd wordt door de bijzondere wijze waarop Mentorschap Nederland met vrijwilligers vormgeeft aan hetgeen dat XpertiseZorg verstaat als haar motto: ‘Mensen zorgen voor mensen’.

Mentorschap Nederland bedankt de onderzoekers van XpertiseZorg voor het inzichtelijk in kaart brengen van de meerwaarde van de vrijwillig mentor en de tips voor gemeenten hoe de vrijwillig mentor breder in het WMO-domein kan worden ingezet.

 

Geïnteresseerd in het onderzoek? Je leest de eindrapportage hier.

De factsheet kun je hier bekijken.

"Samen met de begeleiders van de instelling waar hij nu woont,
zie ik toe op goede zorg voor deze jongen"

Mentor Esther van den Broek

Lees meer