Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Mentorschap op agenda gemeenteraad Amsterdam

In Amsterdam maken D66 en SP zich sterk voor mentorschap. De politieke partijen hebben een initiatiefvoorstel ingediend dat kwetsbare burgers centraal stelt. Hun voorstel roept de gemeente op zowel professionals in zorg en welzijn als burgers beter bekend te maken met mentorschap. Het voorstel zou 25 juni in de Amsterdamse gemeenteraad besproken worden, maar is op het laatste moment uitgesteld tot 15 september.

D66 en SP zetten zich gezamenlijk in voor de zorgbelangen van cliënten die niet meer altijd goed in staat zijn voor zichzelf beslissingen over zorg en welzijn te nemen. Zij willen dat de gemeente de wijkzorgteams, Wmo-loketten, cliëntondersteuners en andere zorgprofessionals toerust met informatie over mentorschap. Ook willen zij dat deze professionals in hun werkwijze een stappenplan opnemen om te kunnen signaleren of iemand zijn eigen belang nog goed kan behartigen. Daarnaast is het de bedoeling dat de gemeente haar burgers informeert over mentorschap. De politieke partijen pleiten in hun voorstel ook voor zodanige afstemming met jeugdzorg dat jongeren die volwassen worden (18+) en een vertegenwoordiger nodig hebben, deze ook daadwerkelijk krijgen. Tot slot vragen D66 en SP de gemeente zorg te dragen voor afstemming rond ‘Veilig Thuis’ zodat ouderen die te maken hebben met mishandeling herkend worden en een mentor krijgen die hen beschermd.

De stichting Mentorschap Amsterdam juicht het initiatiefvoorstel toe. Directeur Jeanette Krijnen: “We herkennen de problematiek. 56% van de dementerende ouderen woont alleen thuis. Een belangrijk deel heeft geen onafhankelijke vertegenwoordiger die namens hen het contact met zorgverleners kan onderhouden. Onze organisatie komt op voor de meest kwetsbaren in de samenleving. De mentor is de legitieme vertegenwoordiger voor mensen zonder partner, naaste of familielid die voor hen opkomt. De mentor denkt mee over verzorging en medische begeleiding, voert zo nodig namens de cliënt het woord en ziet erop toe dat de zorg die is afgesproken daadwerkelijk geleverd wordt. Andersom vinden zorgverleners het buitengewoon prettig dat zij de zorgplannen inhoudelijk met de mentor kunnen bespreken.” Naar verwachting zijn in Amsterdam de komende jaren 500 geselecteerde en goed opgeleide mentoren nodig. Welke support daarin van de gemeente verwacht kan worden, is nog onduidelijk.

Het initiatiefvoorstel past in het kader van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning, WMO. Daarin zijn de taken van de gemeente vastgelegd. Als het voorstel wordt aangenomen, is Amsterdam de eerste gemeente die de verspreiding van informatie over mentorschap regelt en bovendien de mogelijkheid van mentorschap in werkprotocollen van zorgprofessionals vastlegt. Het volledige voorstel is hier na te lezen, zie onder punt 17 ‘Initiatiefvoorstel: Amsterdam zet cliënt centraal met mentor’.

"Ernest kan meer dan je zou denken!"

Mentor Gerard van den Berg

Lees meer