Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Rotterdam zoekt nieuw bestuurslid

Wordt u ons nieuwe bestuurslid?

Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. heeft als doelstelling het zorg dragen voor mentoren, die optreden als belangenbehartiger voor meerderjarige wilsonbekwame cliënten. Mentorschap Rotterdam e.o. bestond in 2015 15 jaar, en was de eerste in stichting Mentorschap in Nederland. Mentorschap Rotterdam is lid van de landelijke vereniging Mentorschap Nederland.

Mentorschap Rotterdam werft vrijwilligers, die bereid zijn als mentor op te treden. Mentoren krijgen voordat ze aan de slag gaan een uitgebreide training. Daarnaast is er veel aandacht voor deskundigheidsbevordering. Alle mentoren worden bij hun werkzaamheden gecoacht door coördinatoren in dienst van Mentorschap Rotterdam.

In 2013 is het kwaliteitslabel, vereist door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, glansrijk  gehaald. Begin 2016 was er een her audit, wederom met goed resultaat.

Eind 2016 zijn er 260 cliënten en 135 mentoren. Voor een gezonde exploitatie wil/moet Mentorschap Rotterdam groeien naar minimaal 300 cliënten.

De vraag naar mentoren neemt toe. Dit heeft alles te maken met nieuwe wet- en regelgeving. Mede daardoor is een sterke toename van aanvragen voor cliënten uit de sector verstandelijk beperkten. Steeds meer is Mentorschap Rotterdam in beeld bij de vraag voor een mentor bij “moeilijke” cliënten. De inzet van de vrijwilligers die zich via de Stichting inzetten, wordt op waarde geschat.

Stichting Mentorschap Rotterdam e.o. wordt bestuurd door een klein bestuur (5 personen). De secretaris is dit jaar aftredend, en niet meer herbenoembaar. De volledige termijn van 8 jaar zit er op. Wordt u ons nieuwe bestuurslid?

Wat zoekt het bestuur en verwachten wij van de kandidaat voor een bestuursfunctie:

  • affiniteit met de doelstelling van de stichting;
  • bestuurlijk, beleidsmatig werk- en denkniveau;
  • bestuurlijke ervaring, bij voorkeur ook in een vrijwilligersorganisatie;
  • onderhandelingsvaardigheden;
  • bijdrage kunnen leveren aan het gezamenlijk doel.

In dit kader zijn de volgende eigenschappen mede van belang:

  • integer;
  • communicatief;
  • constructief, creatief;
  • initiërend, stimulerend;
  • sociaal gevoel, maatschappelijk betrokken.

Het bestuur vergadert structureel 1 x per maand. Het bestuurslidmaatschap neemt gemiddeld  2 dagdelen per maand in beslag.

Verdere informatie over Mentorschap Rotterdam zie www.mentorschap-rotterdam.nl

Martine de Bas, voorzitter van de Stichting is graag bereid het een en ander nader toe te lichten. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-57536747

Uw Curriculum Vitae en motivatie ontvangen wij graag per mail: bestuur2016@mentorschap-rotterdam.nl

"Ernest kan meer dan je zou denken!"

Mentor Gerard van den Berg

Lees meer