Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Mentorschap Nederland zoekt nieuwe voorzitter

De vereniging Mentorschap Nederland zoekt een nieuwe voorzitter

De huidige voorzitter treedt terug vanwege het aflopen van zijn laatste termijn. De nieuwe voorzitter zal vanaf januari 2019 gaan meedraaien om in april 2019 officieel door de algemene ledenvergadering te worden benoemd.

Mentorschap Nederland (MN) is de landelijke vereniging van de aangesloten elf regionale stichtingen mentorschap in Nederland. Zij werven, scholen, koppelen en begeleiden vrijwilligers bij het bieden van wettelijk mentorschap voor mensen die wilsonbekwaam zijn en geen familie hebben die hun belangen kunnen waarnemen en vertegenwoordigen.
De stichtingen worden als rechtspersoon door de kantonrechter als mentor benoemd.
De elf regionale stichtingen (RSM) zijn samen landelijk dekkend en hebben bij elkaar ongeveer 2100 mentoren en 2600 cliënten.

MN ondersteunt de regionale stichtingen bij hun missie: dat iedereen die door ziekte of beperking wilsonbekwaam is/wordt, goed wordt vertegenwoordigd, passend bij gewoonten, waarden en wensen.

MN is landelijk aanspreekpunt en spreekbuis van de regionale stichtingen, bevordert en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van mentorschap en stimuleert de toename van het aantal mentoren in Nederland.

 

Taken bestuur en voorzitter

De vereniging MN werkt met een bestuur van zeven personen, deels afgevaardigden uit de regionale stichtingen en deels experts uit de zorg. Het landelijke bureau bestaat uit vier medewerkers (2,2 fte, betaald uit instellingssubsidie VWS).
Het bestuur is beleidsvoorbereidend en beleidsbepalend. Uitvoering gebeurt vanuit het bureau. Het bestuur speelt een actieve rol in woordvoering en externe beleidsbeïnvloeding, het onderhouden van externe relaties op bestuurlijk niveau en van het contact met de regionale besturen in en rondom de Algemene Ledenvergaderingen (ALV).

De voorzitter is verantwoordelijk voor in- en externe beleidsontwikkeling en het aangaan en onderhouden van externe contacten, samen met de directeur.
Ook is het de taak van de voorzitter om toe te zien op het goed functioneren van de vereniging. Daarbij gaat het met name om het goed verloop van de vergaderingen van bestuur en ALV.

Samen met de penningmeester ziet de voorzitter toe op het personeelsbeleid en de bureauorganisatie, in het bijzonder het werk van de directeur ter zake.[1]

De gevraagde tijdsbesteding van de voorzitter is gemiddeld een halve dag per week. Het gaat om vrijwillige inzet, onkosten worden vergoed.

 

Profiel

Wij zoeken iemand met bestuurlijke ervaring en brede werk- en levenservaring,

  • met oog voor de waarde van mentorschap met inzet van vrijwilligers en affiniteit met het werk van de regionale stichtingen;
  • met een actueel (landelijk) netwerk in de zorg en/of openbaar bestuur op het gebied van zorgondersteuning, mogelijk ook Justitie en Veiligheid, en die op de hoogte is van actuele ontwikkelingen op deze terreinen;
  • met goede communicatieve vaardigheden;
  • in staat vergaderingen te leiden die recht doen aan de gezamenlijke besluitvorming in de ALV, in balans met de autonomie van de regionale stichtingen.

De nieuwe voorzitter is bereid zich voor minimaal één termijn (vier jaar), maar liefst twee termijnen, te binden.

 

Nadere informatie en reacties

Meer informatie over Mentorschap Nederland en het werk van de regionale stichtingen mentorschap vindt u op www.mentorschap.nl.

Indien de functie van voorzitter u aanspreekt en/of wanneer u meer informatie wilt over de functie, dan kunt u contact opnemen met:
Marlies Oggel (marlies-oggel@mentorschapzeeland.nl) of André van Beurden (avbeurd@gmail.com), beiden bestuurslid van MN en lid van de commissie die voor de selectie van de nieuwe voorzitter is gevormd.

U kunt ook bellen of mailen met Nico Heinsbroek, directeur (n.heinsbroek@mentorschap.nl; 06-24518155).
Als u iemand kent die u geschikt lijkt en mogelijk belangstelling zal hebben, dan horen we dat ook graag.

 

[1] Afspraken over delegeren van werk aan de directeur zijn vastgelegd in een directiereglement.

 

Deze tekst is ook beschikbaar als PDF-bestand.

 

"Ernest kan meer dan je zou denken!"

Mentor Gerard van den Berg

Lees meer