Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Nieuwe impulsen voorlichting en ketensamenwerking ‘Stop ouderenmishandeling’

Film ‘Stop Ouderenmishandeling’
Op 29 november is in Etten Leur de film ‘Stop Ouderenmishandeling’ in première gegaan. De film is gemaakt op initiatief en in opdracht van Mentorschap West-Brabant. De film is bedoeld als voorlichtingsfilm die overal in Nederland vrij van rechten gebruikt kan worden. Momenteel wordt er gewerkt aan een folder met o.a. achtergrondinformatie en contactgegevens. De film kunt u hier bekijken.

Steeds meer samenwerking bij aanpak ouderenmishandeling
De première vond plaats tijdens een conferentie, georganiseerd door Mentorschap West-Brabant en Veilig Thuis West-Brabant. Zij tekenden naar aanleiding van de conferentie een convenant om aan de slag te gaan om, samen met andere ketenpartners, ouderenmishandeling beter aan te pakken.

In steeds meer regio’s worden initiatieven genomen vanuit notariskantoren en Veilig Thuis, om goede lokale netwerkcontacten te ontwikkelen met partijen die mishandeling en financieel misbruik van ouderen en -vaak samengaande- ontspoorde zorg kunnen signaleren en aanpakken. Naar analogie met de landelijke Alliantie Financieel Veilig ouder worden, gevormd naar aanleiding van het landelijk actieprogramma ‘Ouderen in veilige handen’, noemen ze zich soms lokale alliantie. Vaak worden de stichtingen Mentorschap hierbij betrokken.

thuispluisThuis Pluis Kwartet
Oscar Balkende van Nationaal Registratie Instituut, heeft vanuit de landelijke Alliantie het Thuis Pluis kwartetspel ontwikkeld. Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten kan men met dit kwartetspel op gemakkelijke wijze communiceren met ouderen en ze laten weten wat ouderenmishandeling en financieel miskruik kan inhouden, hoe je het signaleert en bij wie je terecht kunt om het te voorkomen.

 

Radiocampagne VWS
VWS start op 15 december weer met een radiocampagne ‘stop financieel misbruik van ouderen’. De radiocampagne start op 15 december en loopt door tot en met 5 januari. De officiële start van de campagne vindt plaats op donderdag 15 december in Rotterdam. Staatssecretaris van Rijn is daarbij aanwezig en gaat onder meer in op het gesprek met de banken over het samen tegengaan van financieel misbruik van ouderen.

"Ernest kan meer dan je zou denken!"

Mentor Gerard van den Berg

Lees meer