Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Oproep aan bewindslieden tot behoud landelijke steunfuncties Mentorschap Nederland

De voorzitters van de 12 regionale stichtingen mentorschap hebben en dringende oproep gedaan aan de bewindslieden van VWS en Veiligheid en Justitie, om structureel € 180.000 per jaar beschikbaar te stellen voor de landelijke steunfuncties van Mentorschap Nederland. 

Het gaat om kennis- en kwaliteitsontwikkeling en borging, voorlichting en bieden van een landelijk aanspreekpunt voor ketenpartners en organisaties in zorg en welzijn. De bewindslieden hebben nog niet gereageerd. De oproep werd gedaan naar aanleiding van het feit dat Veiligheid en Justitie, na overleg met VWS, een verzoek om een bijdrage voor 2015 en 2016 afwees. Er was wel op een bijdrage gerekend. De formatie van het landelijke bureau is nu vanaf 1 januari 2015 ingeperkt en verdere afbouw van het bureau dreigt.

Steun voor de oproep
Een groot aantal landelijke koepelorganisaties heeft in een gezamenlijk ondertekende brief uitgesproken dat ze ons werk waarderen en de oproep tot behoud van de nodige landelijke steunfuncties steunen. Lees hier de brief van de regiobesturen en hier de steunbrief.

Petitie
Mentoren startten met een petitie, die door meer dan 600 mentoren is ondertekend. De petitie zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Of en wanneer deze de petitie in ontvangst wil nemen is nog niet bekend. Wilt u ook ondertekenen? Kijk dan op www.petities.nl.

"Ik wil graag vanuit de Antilliaanse cultuur
mijn steentje bijdragen aan het welbevinden van Aliccia"

Mentor Ilse Cohen

Lees meer