Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Paulien draagt graag haar steentje bij als mentor

Mentor Paulien: “Ik vind het fijn dat ik iets voor iemand kan betekenen”

Paulien is al anderhalf jaar mentor bij Mentorschap Haag en Rijn. Ze vertegenwoordigt een mevrouw van 70 jaar oud met een verstandelijke beperking. Paulien heeft lang in de gehandicaptensector gewerkt als kwaliteitsfunctionaris. Inmiddels heeft ze een nieuwe baan en kwam via een collega in contact met het mentorschap. “Mentor en cliënt worden met zorg aan elkaar gekoppeld. Door mijn ervaring met de doelgroep past mijn cliënte erg goed bij mij. Ik vind het fijn dat ik naast haar mag staan en iets voor haar kan betekenen,” vertelt Paulien.

Contact
De cliënte van Paulien heeft een laag verstandelijk niveau en kan daardoor bijvoorbeeld niet praten. Voor de COVID-19 uitbraak bezocht Paulien haar cliënte regelmatig en maakten ze samen een wandeling. Door de corona-maatregelen kan Paulien haar cliënte niet bezoeken. Wel kan Paulien telefonisch terecht bij de dagelijkse begeleiding van haar cliënte. “Ik merk dat de begeleiders het prettig vinden dat ze met iemand kunnen overleggen en niet zelf verantwoordelijk zijn voor beslissingen. Via hen kan ik gelukkig goed contact houden met mijn cliënte.” Vanuit de vertrouwensband die je als mentor met je cliënt opbouwt wordt er verwacht dat je helpt te beslissen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van je cliënt.

Belangenbehartiging
“Ik vind het mooi dat we in een maatschappij leven waarin de zorg voor kwetsbare mensen in de wet geregeld is en dat ik zo een steentje kan bijdragen door kwetsbare mensen te helpen en ondersteunen. Mentorschap voegt iets extra’s toe aan mijn dagelijkse leven. Ik vind het heel fijn dat ik echt wat voor mijn cliënte kan betekenen en mag opkomen voor haar belangen.”

Mentor worden?
Wie net als Paulien echt iets voor een ander wil betekenen, kan ook mentor worden. Kandidaten krijgen via de regionale stichtingen Mentorschap professionele scholing en praktische begeleiding. Wilt u ook mentor worden? Op www.mentorschap.nl kunt u meer informatie vinden.

"Josina's lach is voor mij de slagroom op de taart die vrijwilligerswerk heet"

Mentor Marinka de Haan

Lees meer