Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Rol vertegenwoordiger vastgelegd in nieuwe Wmo

Donderdag 24 april heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wet Wmo 2015.
Daarbij werd een amendement aangenomen waardoor de wet nu expliciet aangeeft wie als vertegenwoordiger kan optreden van cliënten die niet zelf hun belang kunnen waarnemen. Mentorschap Netwerk Nederland (MNN) heeft zich hier afgelopen tijd voor sterk gemaakt. Wij zijn zeer verheugd dat de mentor nu een duidelijkere rol krijgt, wanneer zijn cliënt een Wmo voorziening nodig heeft.

Dankzij het amendement van Carla Dik-Faber (CU) en Linda Voortman (GL) is de rol van de vertegenwoordiger van een Wmo-cliënt nu goed vastgelegd. De wet Wmo 2015 beschrijft expliciet wie die vertegenwoordiger kan zijn en vermeldt de mentor daarbij. Dat versterkt de positie van de cliënt –en diens mentor- bij het “keukentafelgesprek”.
En het amendement bevordert dat een vertegenwoordiging geregeld wordt, als wordt gesignaleerd dat iemand niet zelf regie kan voeren en beslissen over zorg en/of nodige voorzieningen.

Door het amendement moeten gemeenten burgers informeren over de mogelijkheden van vertegenwoordiging van cliënten die zelf hun belangen niet kunnen waarnemen. Dit draagt bij aan de doelstelling van Mentorschap Nederland om de bekendheid van de maatregel mentorschap te vergroten. Bovendien beweegt dit gemeenten om aanbieders van Wmo-voorzieningen te stimuleren ook cliënten te informeren over mentorschap.

Utrecht, 29 april 2014

"Ernest kan meer dan je zou denken!"

Mentor Gerard van den Berg

Lees meer