Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Symposium Mentorschap Amsterdam over toegevoegde waarde mentorschap

Op 6 oktober organiseerde Mentorschap Amsterdam het symposium ‘Wettelijk Mentorschap – is dit nodig naast eventuele bewindvoering?’

Het symposium was voor iedereen die zorgt in Amsterdam: wijkzorgprofessionals, maatschappelijk werkers, huisartsen en ook mentoren en bewindvoerders.

Zeer indrukwekkend
Het symposium vond plaats nadat de dag ervoor bericht was gekomen van het overlijden van burgemeester van der Laan. ”Zorg goed voor onze stad en voor elkaar” schreef Van der Laan in zijn laatste brief aan alle burgers. Deze zin werd bij de opening van het symposium aangehaald en gaf een extra bezieling.

Een volle zaal met 80 medewerkers Wmo, en zorgaanbieders wisselden aan de hand van casussen ervaringen uit over samenspel bij mensen die thuis wonen en naast steun soms ook vertegenwoordiging nodig hebben. Kees Blankman, Universitair docent Privaatrecht bij de Vrije Universiteit, hield een inleiding over de beschermingsmaatregelen.

Medewerkers van de wijkteams vonden het fijn en nuttig om de mogelijkheden van mentorschap en bewindvoering te leren kennen, bijvoorbeeld voor cliënten die achteruitgaan en niet goed meer regie kunnen voeren.

Casemanagers zorg deelden de grote meerwaarde voor cliënten die niet goed hun situatie kunnen overzien en geneigd zijn zorg te mijden, ook als ze die eigenlijk wel willen en nodig hebben. Ook werd ingegaan op de rol van mentoren en bewindvoerders bij misbruik.

Mentorschap Amsterdam maakte voor de gelegenheid een beslisboom om te helpen signaleren en beoordelen of zinvol is om mentorschap aan te vragen.

"Ernest kan meer dan je zou denken!"

Mentor Gerard van den Berg

Lees meer