Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Themabijeenkomst Zuidoost Brabant: Gegevens delen, hoe doe je dat zorgvuldig?

Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant organiseerde 27 januari j.l. een themabijeenkomst met als onderwerp ‘Gegevens delen, hoe doe je dat zorgvuldig’. De bijeenkomst vond plaats in Dorpshuis ’t Perron in Heeze.

Na het openingswoord door Ans Verdonck, directeur van Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant, was het woord aan Noor Planje, voorzitter van de stichting. Zij heette iedereen welkom en gaf onder andere het belang van mentorschap aan, zeker ook in de toekomst.

IMG_0707In de mooie zaal waren ruim 90 belangstellenden aanwezig. Het was een diversiteit aan mensen. Naast een groot aantal mentoren onder andere ook leden van cliëntenraden, bewindvoerders en gedragsdeskundigen.

Mw. Mr. Jolanda van Boven, directeur van Van Boven Juridisch Adviesbureau voor de Gezondheidszorg, had vervolgens een zeer boeiend verhaal over de wettelijke kaders die gelden voor het uitwisselen van gegevens over cliënten en patiënten.

Om haar verhaal te verduidelijken had ze een aantal artikelen uit het Burgerlijk Wetboek voor iedereen laten kopiëren. Daarnaast ook enkele pagina’s uit de Handreiking: ‘Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg’. Dit document betreft de professionele standaard, de norm en de grens/afbakening binnen de gezondheidszorg. Deze belangrijke leidraad is opgesteld door de meeste koepels binnen de gezondheidszorg.

Met voorbeelden uit de praktijk gaf mw. van Boven vervolgens deze materie concrete handvatten.

Belangrijke vragen die een mentor zichzelf volgens mw. Van Boven moet stellen zijn:
• “Wat is het doel van het vragen/delen van gegevens van de client?”
• “Hoe ver reikt de macht van de vertegenwoordiger?”

Vanuit de zaal werden regelmatig vragen gesteld die zeer deskundig en levendig werden beantwoord.

IMG_0698Halverwege de bijeenkomst was er een optreden van drie talentvolle jongeren op viool, altviool en cello van het Eindhovens Studenten Muziek Gezelschap.

In zijn algemeenheid waren de reacties van de deelnemers zeer positief en was het een inspirerende dag waar iedereen met veel plezier op terugkijkt.

"Ernest kan meer dan je zou denken!"

Mentor Gerard van den Berg

Lees meer