Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Vacature: Leden stuurgroep Mentorschap Noord

Gezocht: Leden voor stuurgroep Mentorschap Noord

In bijna alle provincies in Nederland bestaat een regionale stichting mentorschap die vrijwillige mentoren inzet voor mensen die zichzelf niet kunnen vertegenwoordigen. In Groningen en Drenthe is dit niet het geval. Mentorschap Netwerk Nederland (MNN) wil hierin verandering brengen en toewerken naar het oprichten van een stichting Mentorschap Noord. De regionale stichting in Friesland (Stichting Mentorschap Friesland) ondersteunt dit initiatief en heeft het voornemen om op termijn in de nieuwe stichting Mentorschap Noord op te gaan.

Op korte termijn wordt hiertoe een stuurgroep opgericht die de oprichting van de stichting moet voorbereiden en het organiseren van de eerste activiteiten faciliteert. De Stuurgroep doet dit samen met een professionele kwartiermaker/coördinator die in eerste instantie door MNN zal worden gefinancierd. Het uitgangspunt is daarbij dat al in het eerste jaar de eerste vrijwilligers bij mensen die een beroep doen op mentorschap kunnen worden ingezet. Er is een businesscase beschikbaar over hoe daarna toegewerkt kan worden naar een sluitende begroting.

Gezocht: stuurgroepleden

MNN en Stichting Mentorschap Friesland nemen zitting in deze Stuurgroep. Daarnaast wordt gezocht naar minimaal drie andere leden.
Daartoe zoeken wij:

  • Mensen die als bestuurder of beleidsmedewerker een groot netwerk hebben binnen de zorg in Groningen en Drenthe. Omdat mentoren met name worden ingezet bij mensen die zichzelf niet kunnen vertegenwoordigen betreft het met name mensen die werkzaam zijn in de ouderenzorg (dementie), de verstandelijk gehandicaptenzorg en/of de psychiatrie;
  • Mensen die als bestuurder/beleidsmedewerker of vrijwilliger actief zijn binnen de cliëntenorganisaties in deze sectoren en/of overkoepelende cliëntenorganisaties of cliëntondersteunende organisaties (zoals MEE).

Taken stuurgroep leden:

  • Vaststellen van het werkplan voor de komende periode;
  • Het aansturen/ondersteunen van de kwartiermaker/coördinator zodat deze het werkplan realiseert;
  •  Beschikbaar stellen van het eigen netwerk opdat de bekendheid van mentorschap in de regio wordt vergroot. Hierdoor kan de stichting i.o. samen gaan werken met zowel bestuurders als uitvoerderende medewerkers in de zorg, zodat mensen die een mentor nodig hebben ook daadwerkelijk in contact komen met stichting Mentorschap Noord i.o.;
  • Het leveren van een bijdrage aan de formele oprichting van de nieuwe stichting Mentorschap Noord.

Wij vragen:

  • betrokkenheid /engagement met mentorschap;
  • een pioniersmentaliteit;
  • enthousiasme;
  • tijdsinzet: een maandelijkse vergadering en daarnaast minimaal 4 uur per maand.

Wij streven naar een start per september 2014.

Belangstelling?

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

"Ernest kan meer dan je zou denken!"

Mentor Gerard van den Berg

Lees meer