Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Vacature Projectleider

Projectleider (vervanging zwangerschapsverlof)

periode 1 januari 2021 tot 1 juni 2021, gemiddeld 18 uur per week

Mentorschap Nederland werkt aan het vergroten en borgen van de bekendheid en beschikbaarheid van mentorschap, uitgevoerd door deskundige vrijwilligers. Het project ‘Samen zorgen voor goed mentorschap’ is gestart om een ontwikkelingsslag te maken, zodat de Regionale Stichtingen Mentorschap zich goed kunnen verankeren in het zorglandschap en het gemeentelijk sociaal domein. Het project bevat regionale pilots en landelijke activiteiten.

Profiel
Als transparante en resultaatgerichte projectleider heb je ervaring met projecten binnen een vereniging en/of het gemeentelijke sociale domein. Je bent in staat om de regionale projectleiders gevraagd en ongevraagd te ondersteunen. Je hebt ervaring met het vertalen van de resultaten en opbrengsten van de regionale projecten naar instrumenten die landelijk ingezet kunnen gaan worden. Kennis over mentorschap is een duidelijke pre.

Taken
De pilots bij de regionale stichtingen zijn begin 2020 met de uitvoering gestart en de projectstructuur is goed verankerd. De landelijke projectleider ondersteunt en versterkt de inzet van de pilotstichtingen. Kennis en ervaring uit de pilotprojecten worden door de projectleider benut om alle regionale stichtingen te faciliteren. Hiervoor zet de landelijke projectleider materiaal dat ontwikkeld is in de pilot, om naar producten voor alle regionale stichtingen mentorschap. Het komende half jaar staat ook in het teken van het ontwikkelen en onderhouden van netwerken met relevante landelijke organisaties en media. Hiervoor is een stakeholderanalyse ontwikkeld en zijn de eerste lijntjes uitgezet.

De landelijk projectleider heeft als taak:

  • organiseren uitwisseling van ervaringen tussen de stichtingen die pilots uitvoeren met de andere stichtingen;
  • ondersteuning van stichtingen die niet tot de pilots behoren, maar wel activiteiten in relatie tot de projectdoelstellingen willen uitvoeren;
  • vanuit een communicatieperspectief goede ervaringen vanuit de pilots inzichtelijk maken en producten ontwikkelen om dit in beeld te brengen;
  • netwerken met relevante landelijke organisaties;
  • in samenwerking met de directeur periodiek verslag doen en verantwoording afleggen aan algemene vergadering, bestuur en stuurgroep.

Wat wij bieden

  • interessant werkterrein, waardevol werk, veelzijdigheid aan contacten;
  • betrokken bestuurders en medewerkers, collegiale sfeer;
  • omvang dienstverband gemiddeld 18 uur per week;
  • werktijden en thuis werken in overleg;
  • salaris en arbeidsvoorwaarden CAO sociaal werk schaal 10.

Voor aanvullende vragen over deze functie kun je contact opnemen met Hanneke Marcelis, projectleider ‘samen zorgen voor goed mentorschap’ via h.marcelis@mentorschap.nl of via 06-48224763. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Caroline Verkerk, directeur van Mentorschap Nederland, via c.verkerk@mentorschap.nl of via 06-39207685. Wij ontvangen je reactie graag uiterlijk 10 december via secretariaat@mentorschap.nl.

De volledige vacaturetekst is ook hier te lezen.

"Ernest kan meer dan je zou denken!"

Mentor Gerard van den Berg

Lees meer