Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Vacature secretaris Landelijke Klachtencommissie Mentoren

Mentorschap Nederland en Nederlandse beroepsvereniging van Professionele Mentoren zijn op zoek naar een

Secretaris

Landelijke Klachtencommissie Mentoren

Vrijwillige inzet van 6-8 uur per maand

 

Achtergrond

Mentorschap Nederland (MN) is de landelijke vereniging van elf stichtingen, samen landelijk dekkend, die uitvoering geven aan de wettelijke beschermingsmaatregel mentorschap met inzet van vrijwilligers.
De Nederlandse beroepsvereniging van Professionele Mentoren (NBPM) is een vereniging van leden die beroepsmatig uitvoering geven aan de wettelijke beschermingsmaatregel mentorschap.
De Landelijke Klachtencommissie Mentoren, op hun beider initiatief gevormd, is sinds begin 2018 actief en heeft als doel het behandelen van klachten van cliënten van de regionale stichtingen van MN en van de leden van NBPM.
De klachtencommissie is onafhankelijk.
De leden van de commissie worden benoemd door MN en NBPM, deels op voordracht vanuit MN en/of NBPM en deels op voordracht vanuit de zittende commissieleden.
Voor nadere info over samenstelling en werkwijze: zie de klachtenregeling op www.mentorschap.nl en www.nbpm.nl of via deze rechtstreekse link naar de regeling.


Taken van de secretaris

 1. klachtbehandeling

Ondersteunen van de procesgang van behandeling van inkomende klachten volgens de richtlijnen van de Regeling Landelijke Klachtencommissie Mentoren:

 • Correspondentie voeren met de commissie, klager en aangeklaagde, over de ingekomen klacht en behandeling daarvan
 • Zo nodig verzamelen aanvullende informatie voor de behandeling van de betreffende klacht;
 • De commissie, de klager en de aangeklaagden alle informatie doorsturen zodat ieder zich kunnen voorbereiden op de zitting;
 • Datum en ruimte regelen in overleg met de deelnemers voor de inhoudelijke behandeling van de klacht;
 • Notuleren van de behandeling tijdens zitting en het verslag naar alle partijen sturen.
 1. Jaarverslag
 • Jaarlijks volgens de richtlijnen van de klachtenregeling een overzicht maken van de behandelde klachten door de commissie en de adviezen aan Mentorschap Nederland en/of NBPM.
 • Jaarverslag schrijven en na goedkeuring van de commissie voor 1 april sturen naar het bestuur van Mentorschap Nederland en van NBPM. 
 1. Archivering
 • Zorgen dat behandelde klachten worden gearchiveerd. Correspondentie en stukken van een klachtbehandeling worden vijf jaar bewaard.

Vereisten

 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 • In staat een zakelijke, juridische benadering te combineren met het tonen van begrip voor emoties die betrokkenen rond klachten kunnen ervaren;
 • Accuratesse;
 • Integriteit;
 • Bij voorkeur bekend met mentorschap en zorg;
 • Beschikken over voldoende tijd. De schatting is 6-8 uur per maand.
  NB: de tijdsbesteding hangt af van het aantal klachten dat zich aandient.

Wat biedt het

De commissie werkt op basis van vrijwillige inzet. Daarbij bieden wij:

 • De mogelijkheid voor bijdrage aan het monitoren en bevorderen van zorgvuldige, goede uitoefening van mentorschap, conform wettelijke eisen gesteld aan professioneel mentorschap;
 • interessante en leerzame thematiek;
 • een leuk team;
 • vergoeding van onkosten.

Reacties

Als u belangstelling heeft, horen we dat graag. U kunt contact opnemen met Nico Heinsbroek, directeur Mentorschap Nederland en Carien van Nierop, de huidige secretaris van de Landelijke Klachtencommissie Mentoren. Doet u dit bij voorkeur per mail aan secretariaat@mentorschap.nl of klachtencommissie@mentorschap.nl.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Nico Heinsbroek, telefoonnummer 06 24518155.

"Ernest kan meer dan je zou denken!"

Mentor Gerard van den Berg

Lees meer