Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Project ‘Met mentorschap in Veilige Handen’ levert veel kennis

conferentie voortzetting ouderen in veilige handen.052Van 2013 tot april 2015 werd door Mentorschap Nederland het project ‘Met mentorschap in veilige handen’ uitgevoerd. Hoofddoel van het project was het versterken van de ontwikkeling en implementatie van de rol van mentoren bij het signaleren en aanpakken van ouderenmishandeling. Het project werd financieel mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in het kader van het actieplan Ouderen in Veilige handen. Op 15 juni 2015, tijdens de afsluitende bijeenkomst van dit actieprogramma in Den Haag, werd het eindverslag van het project gepresenteerd.

VeiligeHet project heeft erin geresulteerd dat mentoren nu beter in staat zijn om op een systematische manier hun rol te vervullen bij de aanpak van ouderenmishandeling en dat hiervoor meer erkenning vanuit de omgeving is. Er een stappenplan ontwikkeld en het gebruik ervan wordt geborgd door middel van de invoering van dit stappenplan in het scholingsprogramma voor (aspirant) mentoren, dat in alle regio’s wordt gebruikt. In veel regio’s zijn de stichtingen erkend ketenpartner geworden van onder andere Veilig Thuis.

Er zijn verschillende activiteiten geweest om de bekendheid met de betekenis van mentorschap bij de aanpak van ouderenmishandeling te vergroten:
• Er is een folder ‘Met mentorschap in veilige handen’ gemaakt, die aan uiteenlopende organisaties is verstrekt. U kunt de
• Bij verschillende regionale bijeenkomsten heeft MN voorlichting gegeven over mentorschap en de rol bij signaleren en aanpakken van ouderenmishandeling.
• Op diverse congressen was MN vertegenwoordigd met een leestafel.

Het eindverslag en overige informatie over het project ‘Met Mentorschap in Veilige Handen’ kunt u hier vinden. Bent u of is uw organisatie betrokken bij of gericht op ouderenmishandeling? Vraag dan onze folder aan via info@mentorschap.nl.

"Mijn cliënte wil eigenlijk geen contact en stuurt me na 10 minuten weg. Maar er zijn momenten dat ze wel toenadering zoekt en daar doe ik het voor."

Mentor Els Kamminga

Lees meer