Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Nieuws

Filter op:

Dossiers

Mentorschap Zuidoost Brabant organiseert werkconferentie voor mentoren

Gegevens delen, hoe doe je dat zorgvuldig? Om de zorg ten behoeve van een cliënt zo goed mogelijk op maat af te stemmen op diens zorgbehoefte, is het noodzakelijk te kunnen beschikken over relevante informatie. Dat betekent dat gegevens moeten worden uitgewisseld en zo

Kwaliteit Regionale Stichtingen Mentorschap geborgd

In 2014 besloot het Ministerie van Veiligheid en Justitie dat er kwaliteitseisen gaan gelden voor mentoren, curatoren en bewindvoerders die werken voor drie of meer cliënten. Vanaf april 2016 moet aan deze eisen worden voldaan. Dit geldt ook voor de regionale stichtingen

Najaarscongres VerenSo: Starten en stoppen van een behandeling

VerenSo is de landelijke vereniging voor specialisten in de ouderengeneeskunde. Het najaarscongres 2015 had als thema ‘Start & Stop’. Met een keur aan vakbekwame sprekers werd naar antwoorden gezocht op vragen als: Wat zijn voor een specialist ouderengeneeskunde de criteria bij het

Mentorschap Rotterdam al 15 jaar met recht betrokken!

Woensdag 25 november vierde Mentorschap Rotterdam haar 15 jarig bestaan. 150 mensen kwamen samen in de Ds. Buskesschool in Rotterdam om het 15 jarig jubileum te vieren. De heer M.J.B. Faaij, vice-voorzitter Mentorschap Rotterdam, verzorgde het welkomstwoord. Mw. mr. C.H. Kemp-Randewijk kantonrechter te

Feest voor de mentoren van Midden- en Noordoost Brabant

24 september werden de mentoren van Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant om 17.00 uur verwacht bij de kookstudio van Reinier van Arkel in Vught. Na het nuttigen van een kopje koffie werden de mentoren welkom geheten door Walter Bakx, de voorzitter. Walter

Dag van de Mentor 2015: leerzaam en inspirerend

Zaterdag 10 oktober kwamen 250 mentoren van de regionale stichtingen mentorschap bijeen tijdens de jaarlijkse Dag van de Mentor in Cultuur- en Congrescentrum Antropia te Driebergen. Het thema van de dag was ‘zien en gezien worden’. Marian Geeling, zelfstandig ondernemer in het