Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Hoe wordt u mentor?

Hoe wordt u mentor

Hieronder beschrijven wij de stappen om mentor te worden. De regiocoördinator zal u begeleiden, u aan een cliënt koppelen en het  mentorschap bij de rechtbank aanvragen. U bent pas mentor wanneer de rechtbank u heeft aangewezen.

Stap 1: Interesse, en nu?

Als u mentor wilt worden, meldt u zich aan bij onze stichting in uw regio. De betreffende coördinator nodigt u dan uit voor een kennismakingsgesprek. Samen besluit u of de rol van mentor bij u past. Voordat u als mentor aan de slag gaat, volgt u eerst een introductiecursus. Als u de cursus met goed gevolg heeft doorlopen, ontvangt u daarvoor een certificaat van Mentorschap Nederland.

Stap 2: De kennismaking

De regiocoördinator koppelt u aan een cliënt op basis van wederzijdse voorkeuren en mogelijkheden. Dit kan tijdens of na de voltooiing van de cursus plaatsvinden. Meestal volstaat een kennismakingsgesprek. Soms is meer tijd nodig om een goede basis te leggen voor het mentorschap. Als er een klik is, zal de regiocoördinator de aanvraag van het mentorschap bij de rechtbank indienen.

Stap 3: Het officiële traject

Nadat de kantonrechter het verzoek voor mentorschap heeft ontvangen, zal hij bepalen of hij het mentorschap uitspreekt en wie de mentor wordt. Veelal vindt daarvoor een zitting plaats waarbij de cliënt en beoogd mentor worden uitgenodigd. Na de zogenoemde ‘beschikking’ is het mentorschap officieel. In de beschikking wordt de regionale stichting mentorschap als rechtspersoon benoemd. Via een officiële mandatering wordt u daarna bevoegd om mentor te zijn voor uw cliënt.

Stap 4: Aan de slag

Elk mentorschap is anders. De meeste mentoren steken in het begin extra tijd in het leren kennen van hun cliënt en zijn of haar omgeving. U zult bijvoorbeeld bij betrokkenen langsgaan om informatie te verzamelen over het leven en de gezondheid van uw cliënt. De regiocoördinator begeleidt u hierbij. Daarnaast kunt u uw ervaringen delen met andere mentoren tijdens de bijeenkomsten die wij organiseren, zoals de jaarlijkse landelijke Dag van de Mentor.

Stap 5: Einde mentorschap

Het mentorschap wordt meestal voor onbepaalde tijd uitgesproken. Als u als mentor niet meer in staat bent de belangen van uw cliënt te behartigen, kan het mentorschap worden overgedragen aan een andere mentor van de regionale stichting mentorschap. Vanwege het belang dat we hechten aan de relatie tussen mentor en cliënt, leggen we bij aanvang vast dat u zich in principe minimaal twee jaar als mentor aan de regionale stichting verbindt. Bijzondere omstandigheden kunnen natuurlijk reden zijn om hiervan af te wijken.

"Ernest kan meer dan je zou denken!"

Mentor Gerard van den Berg

Lees meer