Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Mentor Ilse Cohen

“Toen ik benaderd werd voor de specifieke mentorschap vraag van Aliccia, hadMentor Ilse cohen ik meteen het gevoel dat ik hier iets in wilde betekenen. In mijn eerste kennismaking begon Aliccia te stralen toen ik haar in het papiamento aansprak.

Vanuit mijn culturele achtergrond en kennis van de Antilliaanse cultuur, begrijp ik hoe belangrijk familiebanden, cultuur en woordgebruik is. Het zorgstelsel in Nederland is voor mensen met een verstandelijke beperking goed geregeld. Mensen worden gestimuleerd in hun zelfredzaamheid en ze gaan naar het werk of een andere vorm van dagbesteding, de zorg is heel geordend. Op de Antillen wordt de zorg met name binnen de familie opgevangen.

Ik kan de familie uitleggen hoe de zorg in Nederland voor Aliccia geregeld is en heb hen gebeld om uit te leggen wat ik als mentor voor Aliccia kan betekenen. Ik hou de familie op de hoogte over hoe het met Aliccia gaat, vertel wat Alliccia doet en hoe de zorg geregeld is. Ook stuur ik af en toe een mail met een foto.

Ik word door de begeleiders van Aliccia goed op de hoogte gehouden en betrokken bij de zorg voor Aliccia, zodat ik mee kan denken. Ik word benaderd wanneer er belangrijke gebeurtenissen zijn voor Aliccia. Laatst ontving Aliccia haar diploma voor linedance, ik ben bij de uitreiking aanwezig geweest. Ze vindt het fijn als ik daar bij ben en straalt dan van oor tot oor.

Cultuurspecifieke zaken als eten, gewoontes en muziek bespreek ik ook met de begeleiders. Zij weten daardoor wat belangrijk is voor Alliccia en leren haar nog beter begrijpen. Bij mijn bezoeken zie ik dat Aliccia opleeft. Het mentorschap voor Aliccia geeft me veel voldoening. Ik ben blij dat ik vanuit mijn achtergrond een steentje kan bijdragen in het welbevinden van Aliccia”.

"Ik wil graag vanuit de Antilliaanse cultuur
mijn steentje bijdragen aan het welbevinden van Aliccia"

Mentor Ilse Cohen

Lees meer