De wettelijke basis

De wettelijke basis van mentorschap

Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel voor meerderjarigen, bij beslissingen rond medische behandelingen, verpleging, verzorging en begeleiding. Het doel is dat mensen die zelf de situatie niet goed kunnen overzien, toch de zorg krijgen die bij hen past. Alleen een rechter kan een wettelijke beschermingsmaatregel uitspreken.

De regels rond mentorschap staan in het Burgerlijk Wetboek (artt. 1:450-1:462 BW).

Art. 1:450 lid 1 BW: ‘Indien een meerderjarige als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen van niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen, kan de kantonrechter te zijnen behoeve een mentorschap instellen.’

Dit is de kernbepaling. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt hier dat mentorschap bestaat en onder welke voorwaarden de rechter het kan instellen. Die voorwaarden zijn: (1) meerderjarigheid van de betrokkene, (2) een geestelijke of lichamelijke toestand, waardoor iemand (3) niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen zelf naar behoren waar te nemen. Die toestand kan tijdelijk of permanent zijn. Het moet bovendien gaan om (4) belangen van ‘niet-vermogensrechtelijke aard’.

‘Belangen van niet-vermogensrechtelijke aard’ zijn in principe alle belangen die niet over je vermogen gaan. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld, eigendommen, vastgoed, erfenissen of aandelen in een onderneming. Vermogensrechtelijk zijn ook overeenkomsten die je sluit, bijvoorbeeld voor de aankoop van spullen of het aangaan van een arbeidsverhouding. Al deze ‘zakelijke’ belangen spelen dus geen rol bij mentorschap. In de praktijk gaat het om beslissingen rond medische behandelingen, zorgverlening, ondersteuning en begeleiding.

 

Meer informatie

In hoofdstuk 2 van de Reader Mentorschap lees je meer over wettelijk mentorschap, wie erom kan verzoeken, welke eisen er gelden voor mentoren, welke gevolgen het heeft voor degene die een mentor krijgt, hoe je verantwoording aflegt over je werk als mentor en hoe het mentorschap eindigt.

 

Wanneer u onze website gebruikt, worden er cookies geplaatst voor analysedoeleinden en om uw ervaring op onze website waardevoller te maken. Als u op “Akkoord” klikt, wordt er nog een cookie geplaatst die ervoor zorgt dat de inhoud en advertenties beter op uw voorkeuren voor deze en andere websites worden afgestemd. Lees meer over het beheren van uw cookie-instellingen.
Akkoord

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Aanhef *

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, kunnen wij je woongemeente nodig hebben.

Met het versturen van dit formulier geef je toestemming aan ons om via deze gegevens contact met je te zoeken. Wil je weten hoe wij met de door jou ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 5 werkdagen te reageren. Vanwege de feestdagen kan dit langer duren dan gebruikelijk.