Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Kosten en vergoeding

Kosten en vergoeding

Cliënten betalen een vergoeding voor mentorschap, die bestaat uit eenmalige en jaarlijkse kosten. Bij Mentorschap Nederland wordt daarover geen btw gerekend. Wanneer de cliënt deze vergoeding zelf niet kan betalen, kan hij of zij beide bedragen (deels) terugkrijgen via de Bijzondere Bijstand. Hieronder staat een korte toelichting. Neemt u voor meer informatie contact met ons op.

Eenmalige kosten

Griffiekosten
De eenmalige kosten bestaan ten eerste uit de griffiekosten. Deze betaalt u voor het aanvragen van mentorschap bij de rechtbank. Dat tarief wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en bedraagt in 2020 € 83,- (tarief griffierecht 2020).

Intakevergoeding
Ten tweede bestaan de kosten uit de eenmalige intakevergoeding voor de Regionale Stichtingen Mentorschap. Onze stichtingen gebruiken dit geld om mentoren op te leiden, te koppelen aan een cliënt en hen te ondersteunen bij de aanvraag. De rechter bepaalt de hoogte van de kosten. Het huidige tarief, bepaald door het Ministerie Justitie en Veiligheid, is € 543,- (per 1-1-2021 € 559,-). Over dit bedrag wordt bij ons geen btw gerekend.

Jaarlijkse kosten

De vergoeding die de cliënt jaarlijks aan de regionale stichting mentorschap betaalt, dient als onkostenvergoeding voor de mentor (telefoon en reiskosten) en coördinatiekosten voor onze regionale stichtingen. Dit geld gebruiken onze stichtingen voor de bijscholing en begeleiding van mentoren.

De rechter bepaalt de vergoeding voor de mentor tijdens zijn of haar benoeming. De huidige vergoeding bedraagt € 1.153,- per jaar (Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren). Per 1 januari 2021 wordt dit € 1.187,-.

Bijzondere Bijstand

Wanneer de cliënt beperkte inkomsten en vermogen heeft, bijvoorbeeld omdat hij of zij leeft van een uitkering, kunt u de kosten voor mentorschap geheel of gedeeltelijk terug vragen bij de gemeente via de bijzondere bijstand. Voor vragen over de kosten kunt u contact opnemen met onze stichting in uw regio.

"Samen met de begeleiders van de instelling waar hij nu woont,
zie ik toe op goede zorg voor deze jongen"

Mentor Esther van den Broek

Lees meer