Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Mentor nodig? Hoe krijgt u een mentor?

Hoe krijgt u een mentor

Als u zichzelf of een ander wilt aanmelden voor een mentor via Mentorschap Nederland, kunt u contact opnemen met onze stichting in uw regio. De coördinator van deze stichting zal met u een afspraak maken voor een intake. Daarna verzamelt hij met u de informatie die nodig is om een passende mentor te vinden. Voor succesvol mentorschap is een goede koppeling tussen mentor en cliënt belangrijk. Daarmee gaan wij zorgvuldig om. We gaan net zo lang door tot de juiste match is gemaakt. Al kan dat soms wat meer tijd vragen.

Wanneer de regionale stichting een geschikte kandidaat-mentor heeft gevonden, vindt een kennismakingsgesprek plaats. Soms is één bezoek voldoende om te besluiten verder te gaan. Er kan ook een kennismakingsfase nodig zijn om een goede basis op te bouwen. Wanneer de cliënt en de mentor het contact als positief beoordelen, begeleidt de regiocoördinator u bij de aanvraag voor het mentorschap bij de rechtbank.

Het mentorschap vastleggen

Nadat de kantonrechter een verzoek tot mentorschap heeft ontvangen, overlegt hij eerst met alle betrokkenen. Dat zijn de cliënt, de kandidaat-mentor en belangrijke anderen, zoals een arts of familielid. Op basis daarvan bepaalt de kantonrechter of hij mentorschap instelt en wie de mentor wordt. Na deze zogenoemde ‘beschikking’ is het mentorschap officieel.

Het mentorschap wordt meestal voor onbepaalde tijd uitgesproken. Als u als mentor niet meer in staat bent de belangen van uw cliënt te behartigen, kan het mentorschap worden overgedragen aan een andere mentor van de regionale stichting mentorschap. Vanwege het belang dat we hechten aan de relatie tussen mentor en cliënt, leggen we bij aanvang vast dat u zich in principe minimaal twee jaar als mentor aan de regionale stichting verbindt. Bijzondere omstandigheden kunnen natuurlijk reden zijn om hiervan af te wijken.

"Ik wil graag vanuit de Antilliaanse cultuur
mijn steentje bijdragen aan het welbevinden van Aliccia"

Mentor Ilse Cohen

Lees meer