Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Mentor nodig? Wat doet een mentor?

Wat doet een mentor

Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van zijn cliënt. Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, is zijn mentor bevoegd te beslissen over zijn verzorging en begeleiding. Daarnaast is een mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke zaken. De mentor neemt de wensen en behoeften, normen en waarden van zijn cliënt als leidraad. Op die manier helpt hij zijn cliënt de regie over zijn leven te houden.

Wij vinden het belangrijk dat de cliënt en diens mentor een goede vertrouwensband hebben. Daarom gaan onze mentoren geregeld bij hun cliënt op bezoek (eens per 2 weken). De mentor voert ook regelmatig overleg met zorgverleners en behandelaars. Hierdoor kan de mentor kritisch meekijken naar de zorg die de cliënt ontvangt. Het uitgangspunt is een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg voor de cliënt.

Mentorschap in de praktijk

Onze mentoren hebben veel contact met hun cliënt. Afhankelijk van hun wensen en behoeften, kunnen zij ook contact hebben over andere onderwerpen. Zij kunnen bijvoorbeeld samen koffiedrinken of praten over onderwerpen die hen allebei bezighouden. Ieder koppel vult dat op hun eigen manier in. Centraal in het mentorschap staat de bevoegdheid die de mentor heeft om voor zijn cliënt op te komen.

In het werk van onze mentoren is kwaliteit en professionaliteit belangrijk. Onze regionale stichtingen begeleiden hun mentoren. Daarnaast volgen zij continu trainingen om hun kennis actueel te houden. Om de kwaliteit te waarborgen hebben alle mentoren van Mentorschap Nederland een gedragscode ondertekend en zijn hun taken en bevoegdheden duidelijk omschreven. In Goed Mentorschap staat beschreven waar het goed uitvoering geven aan deze wettelijke beschermingsmaatregel volgens ons aan moet voldoen.

Een mentor is niet bevoegd te beslissen over financiële zaken. Hiervoor kunt u een bewindvoerder of financieel vertegenwoordiger bij de rechtbank aanvragen. Een cliënt kan zowel een bewindvoerder als mentor hebben. Op GoedVertegenwoordigd.nl vindt u daarover meer informatie.

Taken

 • Belangenbehartiging
  Voor persoonlijke belangen van cliënt opkomen en hem of haar adviseren.
 • Advisering
  De cliënt adviseren bij het nemen van persoonlijke beslissingen
 • Vertegenwoordiging
  De cliënt vertegenwoordigen in zijn of haar verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
 • Opbouw en behoud van vertrouwen
  Een vertrouwensband is van belang voor het uitvoeren van de taken. Daarnaast maakt het de mentor in staat te handelen vanuit de gewoonten, wensen en behoeften van de cliënt.

Bevoegdheden

Doordat de mentor wettelijk is benoemd

 • mag hij of zij beslissingen nemen over de verpleging, verzorging en begeleiding van de cliënt;
 • stelt hij vast in welke situatie de cliënt wel zelf wil en kan beslissen. De mentor zal zijn cliënt stimuleren dat zo veel als mogelijk zelf te blijven doen.

 

"Ernest kan meer dan je zou denken!"

Mentor Gerard van den Berg

Lees meer