Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Mentor nodig? Wie krijgt een mentor?

Wie krijgt een mentor?

Mentorschap is bedoeld voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen. Het gaat om meerderjarige personen die door hun ziekte of beperking in bepaalde situaties moeite hebben met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. Vaak betreft het mensen met een verstandelijke beperking, dementie of iemand met een psychische beperking. Voor hen is het ingewikkeld de regie te houden wanneer het gaat over hun verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. Een mentor helpt hen daarbij.

Voor iedere volwassen persoon die (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft, kunt u één van onze regionale stichtingen inschakelen voor het vinden van een passende mentor. Ook wanneer u denkt dat in de toekomst mentorschap nodig is, kunt u mentorschap aanvragen.

Rechtbank

Een mentor wordt door de rechtbank benoemd zodat hij de bevoegdheid heeft om de persoonlijke belangen van zijn cliënt te vertegenwoordigen.

De Wet Zorg en Dwang regelt dat zorgverleners ervoor moeten zorgen dat iedere patiënt die psychisch en/of verstandelijk beperkt is net als ieder ander instemt met zijn of haar zorg- of behandelplan. Kan de betrokken patiënt dat niet, dan zal de Zorgverlener ervoor moeten zorgen dat de patiënt ondersteund wordt. Indien er niemand in de omgeving van de patiënt is die die ondersteuning kan bieden, kan mentorschap of een andere beschermingsmaatregel, worden aangevraagd. De wet Zorg en Dwang is aangenomen door de Tweede Kamer en is op 23 januari 2018 geaccordeerd door de Eerste Kamer.

 

"We hebben het gewoon heel gezellig samen!"

Mentor Peter Petrus

Lees meer