Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Nieuws Wetsvoorstellen Zorg en Dwang en verplichte GGZ

Per 1 januari 2020 is de wet BOPZ vervangen door de Wet Zorg en Dwang (WZD, voor mensen met een verstandelijke beperking en voor mensen met een psychogeriatrisch aandoening) en de Wet verplichte GGZ (Wvggz, in de psychiatrie) in werking.

Een stappenplan voor de WZD van Vilans vindt u hier.

Actiz en VGN leggen de WZD in Wet Zorg en Dwang 50 vragen en antwoorden uit.

Verder kan de website Dwang in de Zorg van VWS worden geraadpleegd voor informatie. Klik hier voor het informatiefilmpje waarin door VWS de nieuwe wet wordt uitgelegd.

Archief:

Medio september 2015 ontving Mentorschap Nederland (MN) een verzoek van VWS om een reactie te geven op het concept van de tweede nota van wijziging Wet verplichte GGZ (WvGGZ), waarin ook wijzigingen zijn opgenomen ten aanzien van het wetsvoorstel Zorg en Dwang (WZD).

U kunt de reactie van Mentorschap Nederland hier lezen.

"Ernest kan meer dan je zou denken!"

Mentor Gerard van den Berg

Lees meer