Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Mentorschap Noordwest en Midden

Mentorschap in Noord-Holland, Utrecht, Flevoland en Zuid-Holland Zuid

Een groeiend aantal mensen heeft behoefte aan mentorschap, maar kan hiervoor niet terugvallen op familie of vrienden. Voor deze groep wil Mentorschap Noordwest en Midden opkomen door het werven van mensen die bereid zijn om op vrijwillige basis op te treden als mentor. Wij gaan zorgvuldig op zoek naar een mentor die bij de cliënt past en ondersteunen hem of haar bij de aanvraag van het mentorschap bij de rechtbank.

Mentorschap Noordwest en Midden zorgt voor kwalitatief goede en betrouwbare mentoren door hen te scholen en te ondersteunen bij de uitvoering van hun verantwoordelijke taak. Ook bieden wij familiementoren en professionele mentoren cursussen en ondersteuning aan.

Het werkgebied van Mentorschap Noordwest en Midden bestaat uit de provincies Noord-Holland (uitgezonderd Amsterdam), Utrecht en Flevoland en de regio Zuid-Holland Zuid. Wilt u een mentor aanvragen? Wilt u mentor worden? Of heeft u een andere vraag? Neem gerust contact met ons op of kijk op onze website.

Bent u op zoek naar een mentor in een ander deel van het land? Of wilt u ergens anders mentor worden? Kijk dan hier om te zien waar de andere regionale stichtingen van Mentorschap Nederland gevestigd zijn.

 

ANBI

Mentorschap Midden Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Team

Bestuur

  • Dhr. John van Grootel – voorzitter
  • Mw. Brenda van Zeeland – secretaris
  • Dhr. Jan Mol – penningmeester
  • Dhr. Maarten Jagtenberg – bestuurslid
  • Dhr. J. Ouderkerken – bestuurslid
  • Dhr. J. Loomans – bestuurslid

Nieuws en achtergrond

Lancering magazine bij 10 jaar georganiseerde inzet vrijwilligers

Jubileummagazine over 10 jaar georganiseerde inzet van vrijwilligers als wettelijke vertegenwoordiger in de zorg Ruim 10 jaar geleden zagen met name zorginstellingen dat er behoefte was aan wettelijk vertegenwoordigers voor cliënten zonder familie. Speciaal opgerichte stichtingen gingen vrijwilligers werven, opleiden en inzetten

Seminar beschermingsmaatregelen voor wijkteams door Mentorschap Midden Nederland

Mentorschap Midden Nederland biedt ter gelegenheid van hun 10-jarig bestaan een seminar aan over beschermingsmaatregelen. Dit seminar is speciaal voor wijkteammedewerkers in midden Nederland (Utrecht, Flevoland, `t Gooi en Zuid-Holland Zuid). Medewerkers in een sociaal wijkteam (ook wel buurtteam/ lokaal team) zijn

Mentorschap Noordwest-Holland viert feest

In april ontving Mentorschap Noordwest-Holland de 200e beschikking van de rechtbank. Hiermee werd wederom een mentor van de stichting aangesteld als vertegenwoordiger van één van de cliënten. Coördinator Patrick Komen bezocht Bram Milhous, de gelukkige mentor, om hem in het zonnetje te

Voicemail van Mark Rutte: Behoud landelijke steunfunctie Mentorschap Nederland

Zaterdag 11 april sprak Anne Slingerland, directeur van Mentorschap Midden Nederland, namens de regionale stichtingen mentorschap een duidelijke boodschap in op de voicemail van Mark Rutte over het belang van het voorbestaan van Mentorschap Nederland in het programma WNL op zaterdag op NPO