Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Onze missie

Onze missie

Wij maken mentorschap mogelijk voor iedere persoon die door zijn ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kan opkomen. Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van zijn cliënt. Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, is de mentor bevoegd te beslissen over zijn verzorging en begeleiding. Daarnaast is een mentor adviseur en vertrouwenspersoon voor alle andere persoonlijke zaken. De mentor neemt hierbij de wensen en behoeften, normen en waarden van de cliënt als leidraad. Op die manier helpt hij de cliënt de regie over zijn leven te houden.

Kernkwaliteiten

De volgende vijf kernkwaliteiten beschrijven waarvoor Mentorschap Nederland staat.

1) Bij ons staat persoonlijke aandacht voorop
Met zorg en aandacht koppelen we de juiste mentor aan de cliënt. Alleen op een sterke basis kun je een vertrouwensband opbouwen. Onze mentoren vervullen hun functie vrijwillig en doen dat omdat zij iets voor een ander willen betekenen. Meestal hebben zij één hooguit twee cliënten onder hun hoede. Daardoor kunnen zij de cliënt de tijd en aandacht bieden die nodig zijn.

2) We gaan met zorg te werk
Onze coördinatoren en mentoren doen verantwoordelijk werk. Mentoren zijn door de rechtbank benoemd om voor een kwetsbaar persoon te besluiten over zijn verzorging, verpleging en medische behandeling te nemen. Daarom behartigen wij met zorg, aandacht en professionele kwaliteit de belangen van onze cliënten. Zo bemiddelen onze coördinatoren zorgvuldig tussen mentor en cliënt.

3) Mensen kunnen van ons op aan
Betrouwbaarheid is een voorwaarde voor succesvol mentorschap. De cliënt moet op zijn mentor kunnen vertrouwen. Dit geldt ook voor de organisatie achter de mentoren. Mentorschap Nederland is een transparante organisatie. We monitoren en toetsen voortdurend de kwaliteit van ons werk. Daarnaast delen we onze expertise rondom mentorschap en zijn wij vraagbaak voor derden.

4) We staan met beide benen op de grond
Mentorschap Nederland is een nuchtere organisatie. Het werk van een mentor vraagt integriteit. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn harde werkers die zich oprecht voor hun medemens inzetten. We gaan zuinig om met de beschikbare middelen en maken keuzes op basis van de toegevoegde waarde.

5) We verdiepen en verspreiden onze vakkennis en expertise
Mentorschap is een relatief moderne wettelijke beschermingsmaatregel (1996). Belanghebbenden, publiek en pers kunnen altijd bij ons terecht voor inhoudelijke vragen over mentorschap. We verdiepen ons in de wereld om ons heen en zullen relevante ontwikkelingen in de samenleving, de rechtspraak en het sociale domein zo nodig vertalen in het mentorschap waar wij voor staan.

"Toen ik net begon met mijn mentorschap en moest besluiten of mijn cliënte geopereerd moest worden, wist ik meteen waar ik aan toe was."

Mentor Bart Zweerus

Lees meer