Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Organisatie

Organisatie

Mentorschap Nederland bestaat uit 11 regionale stichtingen mentorschap en een landelijk bureau. Statutair zijn zij verenigd in de Landelijke Vereniging Mentorschap Netwerk Nederland.

Regionale stichtingen

Elke regionale stichting mentorschap wordt aangestuurd door een bestuur. Daarnaast hebben zij één of meer vaste regiocoördinator(en) in dienst. Deze coördinatoren voeren de taken van de regionale stichtingen uit. Voor mentoren zijn zij vraagbaak voor allerhande vragen en problemen. Veel regionale stichtingen krijgen ook ondersteuning van vrijwilligers. Bijvoorbeeld bij de organisatie van een sub-regio, bij voorlichtingsactiviteiten of bij de administratie.

De stichtingen zijn in hun regio verantwoordelijk voor:

  • selectie en koppeling mentoren en cliënten
  • (bij)scholing mentoren
  • aanvraag rechtbank
  • begeleiding mentoren
  • evaluatie mentorschap
  • beëindiging mentorschap

Landelijke organisatie

De doelstellingen van  de landelijke organisatie zijn:
•    ondersteunen van regio’s,
•    bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de uitvoering van mentorschap,
•    stimuleren van toename van het aantal mentoren in Nederland.

Dit alles gebeurt onder leiding van een Landelijk Bestuur en het landelijk bureau dat het beleid tot uitvoering brengt.

Landelijk bestuur

Het bestuur van Mentorschap Nederland bestaat uit afgevaardigden van de besturen van regionale stichtingen en geselecteerde experts uit de zorg. Het bestuur is verdeeld in commissies voor kwaliteit, voorlichting, pr en financiering.

Dhr. J.P.A.M. (Anton) Maas, voorzitter
Dhr. M.A. (Michiel) de Ruiter, penningmeester

Mevr. N.R. (Nicole) Menke, bestuurslid

Mevr. A. (Afke) Middelkoop, bestuurslid, namens bestuur Mentorschap Amsterdam

Mevr. M.L.I.M.C. (Marlies) Oggel-IJsebaert, bestuurslid, namens bestuur Mentorschap Zeeland
Mevr. A.A.M. (Lydia) Hogeling, bestuurslid, namens bestuur Mentorschap Haag en Rijn

Landelijk bureau

Het landelijk bureau voert de activiteiten rondom het beleid uit.

Mevr. Caroline Verkerk, directeur
Mevr. Diana Dijkstra, bureau- en communicatiemedewerker
Dhr. Lex van Wijk, bureaumedewerker (vrijwilliger)

Mailadres directie:  c.verkerk@mentorschap.nl

"Ik wil graag vanuit de Antilliaanse cultuur
mijn steentje bijdragen aan het welbevinden van Aliccia"

Mentor Ilse Cohen

Lees meer