Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Over Mentorschap Nederland Kengetallen en vooruitzichten

Kengetallen en vooruitzichten

De stichtingen die zijn aangesloten bij Mentorschap Nederland, zijn gevestigd in twaalf verschillende regio’s. Bij elke stichting zijn vrijwilligers actief, daarnaast worden de stichtingen geleid door de regiocoördinatoren in dienst.

Het aantal mentoren en cliënten verschilt per regionale stichting. Het totaal laat zien dat Mentorschap Nederland de laatste jaren meer mentoren aan cliënten koppelde. De verwachting is dat het aantal cliënten zal blijven toenemen. Uit de cijfers blijkt dat er nog steeds een duidelijke vraag is naar meer mentoren:

Aantal mentoren, mentoren, cliënten met beschikking en wachtende

grafiek 2

De cliëntengroep die een beroep kan doen op mentorschap, is erg breed. Mentorschap is aan te vragen voor iedereen die moeite heeft de regie over zijn leven te houden. De meest voorkomende cliënten zijn mensen met dementie of een verstandelijke beperking.

doelgroepen

Vooruitzichten

De komende jaren loopt de behoefte aan mentoren op door de vergrijzing. Een groot aantal ouderen zal door ziekte of aandoening de regie over hun leven kwijtraken. Onder hen een groeiende groep zonder familieleden of kennissen die ondersteuning kunnen bieden.

"Ernest kan meer dan je zou denken!"

Mentor Gerard van den Berg

Lees meer