Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Waarom mentor worden?

Waarom mentor worden

Een mentor vervult een verantwoordelijke, zinvolle en plezierige rol voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Wilt u voor hun belangen opkomen? Neem dan contact op met een van onze regiocoördinatoren. We maken dan met u een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Samen met de coördinator gaat u na of de rol van mentor bij u past. Wij geven u de onderstaande punten alvast in overweging.

Vaardigheden

Als mentor behartigt u de belangen van uw cliënt. Daarbij zijn de wensen en behoeften van de cliënt uw leidraad. Kunt u zich goed in anderen inleven? Kunt u als het moet uw eigen principes ondergeschikt maken aan die van uw cliënt? Inlevingsvermogen is belangrijk. Net zoals het talent om met allerlei mensen te kunnen omgaan. U zult contact onderhouden met verschillende betrokkenen, zoals artsen, zorgverleners en soms de familie.

Als mentor kunt u te maken krijgen met onverwachte situaties. Bent u initiatiefrijk? Zelfstandig? Besluitvaardig? Neem dan de uitdaging aan! Als mentor zoekt u een goede oplossing voor uw cliënt. Niet alleen vindingrijk is belangrijk, maar ook dat u kunt opkomen voor uw cliënt. Daarom moet u inzicht hebben in uw eigen motivatie, beweegredenen en handelwijze. Uiteraard kunt u bij ons rekenen op goede scholing en praktische begeleiding.

Goede match

De koppeling tussen mentor en cliënt komt zorgvuldig tot stand. Iedereen is anders, dus niet elke mentor past bij elke cliënt. Het komt voor dat de kandidaat-mentor extra bij de potentiële cliënt langsgaat voordat sprake is van een match. Soms is er na één kennismaking al een klik, soms kost het wat meer tijd. Uiteraard begeleiden onze regiocoördinatoren dit proces.

Enkele voorwaarden

In principe kan iedereen die ouder is dan 18 jaar mentor worden. U mag echter geen (werk)relatie hebben met de instelling die zorg en/of andere professionele diensten verleent aan de cliënt. Zo vermijdt u belangenverstrengeling. Tevens moet u een verklaring omtrent het gedrag (VOG) indienen, deze kunt u aanvragen bij uw gemeente.

Tijd en onkostenvergoeding

Mentoren van Mentorschap Nederland besteden gemiddeld 4 à 8 uur in de maand aan hun cliënt. Kunt u een beetje flexibel met uw tijd omgaan? Zeker in het begin zult u namelijk meer met uw cliënt bezig zijn, omdat u nog veel zaken moet uitzoeken. Er kunnen zich bovendien bijzondere situaties voordoen die tijdelijk meer aandacht vragen. Onze mentoren werken op vrijwillige basis en ontvangen een vergoeding voor hun onkosten. Elke regionale stichting heeft hiervoor een regeling.

Benoeming tot mentor

Als mentor neemt u een pittige verantwoordelijkheid op u. Daarom wordt u door de stichting Mentorschap officieel gemandateerd en geschoold en begeleid. Na deze mandatering bent u de wettelijk vertegenwoordiger van uw cliënt als het gaat om zijn of haar verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. U kunt hierbij altijd rekenen op de professionele ondersteuning van uw regiocoördinator. Kijk voor meer informatie bij “Hoe wordt u een mentor?”.

 

"Toen ik net begon met mijn mentorschap en moest besluiten of mijn cliënte geopereerd moest worden, wist ik meteen waar ik aan toe was."

Mentor Bart Zweerus

Lees meer