Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Wat doet een mentor?

Wat doet een mentor

Als mentor bent u de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van uw cliënt. U bent bevoegd om, wanneer de cliënt dat zelf niet wil of kan, te beslissen over zijn of haar verzorging en behandeling. Daar betrekt u uw cliënt zoveel als mogelijk bij. Als uw cliënt daartoe niet in staat is, houdt u rekening met zijn wensen en behoeften. U bent dus de adviseur en de vertegenwoordiger van uw cliënt. Hij kan op uw integriteit vertrouwen, ook als hij dat niet meer zo kan uitspreken.

In uw werk als mentor ontwikkelt u een hechte band met uw cliënt. Dit zijn uw taken:

  1. u bezoekt de cliënt elke twee weken, kent zijn gezondheidssituatie en weet wat er in zijn leven speelt
  2. u kijkt kritisch mee naar de zorg en begeleiding die uw cliënt ontvangt. Het is uw taak erop toe te zien dat artsen, verpleegkundigen en verzorgers het zorgplan volgens afspraak uitvoeren
  3. als dat mogelijk is, heeft u samen met uw cliënt, regelmatig overleg met de zorgverleners en behandelaars.

Een vertrouwensband is van belang voor het uitvoeren van de taken. De mentor moet kunnen handelen vanuit de gewoonten, principes, wensen en behoeften van de cliënt.

Mentorschap in praktijk

Als mentor van Mentorschap Nederland werkt u op vrijwillige basis en begeleidt u enkel één of twee cliënten. Wij vinden het belangrijk dat u professionele kwaliteit verbindt met tijd en aandacht voor de cliënt. Daarom investeren wij in uw opleiding en begeleiding. Onze coördinatoren zien erop toe dat u handelt volgens de gedragscode Goed mentorschap.

Afhankelijk van de wensen van de cliënt, kan het contact verdergaan dan belangenbehartiging. U kunt bijvoorbeeld samen wandelen, koffie drinken of iets gezelligs doen. Uw rol blijft primair de persoonlijke belangen van uw cliënt te behartigen als hij dat zelf niet kan. Wat niet tot uw taak behoort is het beheren van de financiën van uw cliënt. Dat doet de financieel vertegenwoordiger of bewindvoerder van de cliënt. Het komt veel voor dat cliënten zowel een mentor als bewindvoerder hebben. In de praktijk zult u daar dan ook veel mee samenwerken.

Bevoegdheden

De mentor is wettelijk benoemd om:
•    zijn cliënt te adviseren over zijn persoonlijke belangen;
•    namens zijn cliënt besluiten te nemen als hij dat zelf niet kan.

"Josina's lach is voor mij de slagroom op de taart die vrijwilligerswerk heet"

Mentor Marinka de Haan

Lees meer