Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

30 mei 2018: bijeenkomst cliëntondersteuning en vertegenwoordiging

Expertbijeenkomst: onafhankelijke cliëntondersteuning en vertegenwoordiging van wilsonbekwame cliënten

Gemeenten hebben vanwege de Wmo een belangrijke rol als het gaat om onafhankelijke cliëntondersteuning. Hierover bestaat nog veel onbekendheid bij burgers. Het kabinet en Tweede Kamer willen deze taak de komende jaren versterken.

Gemeenten hebben vanwege de Wmo ook tot taak te zorgen voor bekendheid en benutting van mogelijkheden van wettelijke vertegenwoordiging, voor cliënten die (soms) wilsonbekwaam zijn en geen naaste familie hebben om hen te vertegenwoordigen. Het gaat met name om mogelijkheden van beschermingsbewind en mentorschap. Dit laatste is bij veel gemeenten nog niet of nauwelijks in beeld.

Mentoren vertegenwoordigen hun cliënt en bieden steun. Het is in het belang van de betreffende burgers dat bij de ontwikkeling van cliëntondersteuning de bekendheid en mogelijkheden van vertegenwoordiging en mentorschap worden meegenomen en versterkt.

De expertbijeenkomst op 30 mei 2018 is bedoeld om nader te verkennen hoe de bekendheid met het mentorschap en de beschikbaarheid van mentoren, door gemeenten, stichtingen mentorschap en overige maatschappelijke organisaties, kunnen worden vergroot. De bijeenkomst wordt voorgezeten door Janny Verkerk, wethouder in de gemeente Huizen en voorzitter van de commissie Gezondheid en Welzijn van de VNG.

Voor het programma en informatie over hoe u zich voor deze bijeenkomst aanmeldt, klikt u hier: Aankondiging programma expertbijeenkomst 30 mei.

"Ernest kan meer dan je zou denken!"

Mentor Gerard van den Berg

Lees meer