Steun mentorschap / Anbi

Steun mentorschap

U kunt ons werk op verschillende wijzen steunen. Bijvoorbeeld door mentor te worden, maar ook door een financiële of materiële bijdrage aan één van de stichtingen of aan Mentorschap Nederland. Denkt u hierbij aan het ter beschikking stellen van cursusruimte, het uitlenen van uw expertise of anderszins.

Algemeen Nut Beogende Instelling

U kunt Mentorschap Nederland financieel steunen. De belastingdienst heeft Mentorschap Nederland aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn giften aan Mentorschap Nederland aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren. Sinds 1 januari 2021 moeten wij hiervoor een standaardformulier gebruiken. Voor deze datum waren wij verplicht een aantal gegevens te publiceren op een internetsite. Op deze pagina vindt u de vereiste informatie of een directe link naar de pagina waar betreffende gegevens staan.

 

IBAN                                          NL68INGB0651618703

BIC                                             INGBNL2A

Kamer van Koophandel             51690357

RSIN                                           8501.29.187

Statutaire naam:

Landelijke Vereniging Mentorschap Netwerk Nederland

Doelstellingen:

  • ondersteunen van zelfstandige regionale rechtspersonen welke als doelstelling hebben de desbetreffende regio te voorzien van een pool van vrijwilligers die bereid zijn mentorschapstaken uit te oefenen, op grond van gerechtelijke benoeming van de desbetreffende rechtspersoon of aangesloten vrijwilliger;
  • bevorderen van de kennisdeling verband houdende met het onder het eerste punt genoemde en het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de uitvoering van het mentorschap;
  • bijdragen aan de toename van het aantal mentoren in Nederland, de ontwikkeling van competenties van mentoren en coördinatoren en het stimuleren van lokale initiatieven.

De huidige 6 kernfuncties van Mentorschap Nederland zijn:

  • belangenbehartiger van de Regionale Stichtingen Mentorschap;
  • belangenbehartiger van het mentorschap uitgevoerd door vrijwilligers;
  • stimuleren van aantal vrijwilligers dat met mandaat van een regionale stichting het mentorschap uitvoert;
  • kennisdeling en bevorderen van doorontwikkeling kwaliteit;
  • landelijke kennisfunctie;
  • steunfunctie voor regionale stichtingen.

Mentorschap Nederland is de belangenbehartiger van de leden, de Regionale Stichtingen Mentorschap. De komende periode wordt ook nadrukkelijk geïnvesteerd in de landelijke belangenbehartiging gericht op het mentorschap uitgevoerd door deskundige vrijwilligers. Het zijn de mentoren die het daadwerkelijke verschil maken! Zij helpen de gementoreerde de regie over het eigen leven te houden, door te helpen bij het nemen van de juiste beslissingen.

Bestuursleden:

Dhr. B. van der Neut (voorzitter), dhr. M. de Ruiter (penningmeester), mevr. A. Middelkoop (bestuurslid), mevr. M. Oggel (bestuurslid), dhr. J. van Wijk (bestuurslid)

Beloningsbeleid bestuursleden:

Bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen een onkostenvergoeding.

Beloningsbeleid medewerkers:

Volgens CAO Zorg en Welzijn.

Financiële jaarverslagen:

Jaarverslagen

De jaarverslagen met een beschrijving van activiteiten vindt u hier.

Standaardformulier Publicatieplicht

Wanneer u onze website gebruikt, worden er cookies geplaatst voor analysedoeleinden en om uw ervaring op onze website waardevoller te maken. Als u op “Akkoord” klikt, wordt er nog een cookie geplaatst die ervoor zorgt dat de inhoud en advertenties beter op uw voorkeuren voor deze en andere websites worden afgestemd. Lees meer over het beheren van uw cookie-instellingen.
Akkoord

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Aanhef *

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, kunnen wij je woongemeente nodig hebben.

Met het versturen van dit formulier geef je toestemming aan ons om via deze gegevens contact met je te zoeken. Wil je weten hoe wij met de door jou ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 5 werkdagen te reageren. Vanwege de feestdagen kan dit langer duren dan gebruikelijk.