Mentorschap Zeeland krijgt € 45.000 voor aanpak ouderenmishandeling

Stichting Mentorschap Zeeland ontvangt een gezamenlijke subsidie van € 45.000 van het Oranje Fonds en het Neyenburghfonds. Met dit geld kan Mentorschap een project opzetten in de provincie Zeeland voor de bestrijding van ouderenmishandeling middels de inzet van mentorschap.

De subsidie bestaat uit twee delen. Voor 2017 is een bedrag van € 20.000 beschikbaar. Voor 2018 komt daar € 25.000 bij, mede afhankelijk van bereikte resultaten.

Ouderenmishandeling komt vaker voor dan gedacht. Jaarlijks worden naar schatting 200.000 kwetsbare volwassenen mishandeld, met psychische, lichamelijke en/of materiële schade tot gevolg. Registraties van Veilig Thuis tonen aan dat het aantal meldingen de laatste jaren toeneemt, mede als gevolg van de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze wet (2013) verplicht professionals in een zestal sectoren, waaronder de gezondheidszorg, de meldcode (een stappenplan) op te starten bij een vermoeden of signaal van huiselijk geweld of kindermishandeling en eventueel de mishandeling te melden bij Veilig Thuis. Een tweede (mogelijke) reden voor de stijging is de landelijke publiekscampagne ouderenmishandeling waardoor mishandeling sneller wordt herkend en dus gemeld.

Ouderenmishandeling is nog steeds een taboe. Vaak komt het niet tot een melding of aangifte. Daar zijn diverse redenen voor: mensen herkennen mishandeling van ouderen niet als zodanig, weten niet waar ze voor hulp terecht kunnen of hebben schroom melding te doen. Ze voelen zich schuldig of schamen zich voor de mishandeling, maar men wil natuurlijk wel dat de mishandeling stopt.

Mentorschap Zeeland wil hier verandering in aan brengen met het project ‘samen werken aan Met Mentorschap in Veilige Handen’. Het project moet ouderenmishandeling onder de aandacht brengen, situaties van ouderenmishandeling opsporen en stoppen, onder meer door een specifieke opleiding en werving van mentoren. Daarnaast is het doel in Zeeland een keten te vormen om ouderenmishandeling gezamenlijk aan te pakken, met daarin onder meer de 13 gemeenten en Veilig Thuis Zeeland.

Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel. Via Mentorschap Zeeland fungeren ruim 70 onbezoldigde vrijwillige mentoren, aangesteld en beëdigd via de kantonrechter, als wettelijk vertegenwoordiger van en voor ruim 100 cliënten. Dat zijn doorgaans mensen die als gevolg van ziekte, handicap of andere gebreken niet in staat zijn voor zichzelf en hun belangen op te komen.
Voorzitter Marlies Oggel van Mentorschap Zeeland is blij met de subsidie van Oranje Fonds en Neyenburghfonds. ”We kunnen nu aan de slag. De schenking stelt ons in staat onze organisatie daarop in te richten. Signaleren en aanpakken, in samenwerking met relevante partners.”

Het Neyenburghfonds ondersteunt initiatieven voor hulp aan zorgbehoevende ouderen en kwetsbaren in de samenleving. Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op social gebied en ondersteunt projecten op het gebied van sociale samenhang en sociale participatie.

Wanneer u onze website gebruikt, worden er cookies geplaatst voor analysedoeleinden en om uw ervaring op onze website waardevoller te maken. Als u op “Akkoord” klikt, wordt er nog een cookie geplaatst die ervoor zorgt dat de inhoud en advertenties beter op uw voorkeuren voor deze en andere websites worden afgestemd. Lees meer over het beheren van uw cookie-instellingen.
Akkoord

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Aanhef *

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, kunnen wij je woongemeente nodig hebben.

Met het versturen van dit formulier geef je toestemming aan ons om via deze gegevens contact met je te zoeken. Wil je weten hoe wij met de door jou ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 5 werkdagen te reageren. Vanwege de feestdagen kan dit langer duren dan gebruikelijk.