Model vragenlijst voor zorginstellingen om zicht te krijgen op bekendheid mentorschap

Onderzoek
In de regio Haag Rijn werd op initiatief van Mentorschap Nederland een vragenlijst ontwikkeld voor een onderzoek onder de medewerkers van Zorgpartners Midden-Holland. Dit gebeurde samen met Mea Melse, ambassadeur voor mentorschap Haag Rijn in de regio Midden Holland, en de afdelingshoofden kwaliteit en scholing van Zorgpartners Midden-Holland.

Het doel van het onderzoek was om de bekendheid met mentorschap te achterhalen. Ook werd er gekeken naar de noodzaak en mogelijkheden om mentorschap aan te vragen voor cliënten die hun eigen belangen niet kunnen waarnemen en geen familie hebben die hen kan steunen en vertegenwoordigen.

Eind 2015 werd de vragenlijst uitgezet bij 224 medewerkers van Zorgpartners Midden-Holland. De uiteindelijke respons van het onderzoek bedraagt 74%. Het onderzoek leverde op dat er goed inzicht ontstond in waar hiaten zitten. Zorgpartners kon de inzichten goed gebruiken voor het verbeteren van het beleid ten aanzien van goede cliëntvertegenwoordiging.

Betekenis voor de aanbieder
Zorgpartners is een concern in de ouderenzorg, biedt zorg in 15 verpleeghuizen en heeft een afdeling thuiszorg. Stichting Mentorschap Haag en Rijn stelde voor om een onderzoek op te zetten, omdat de door hen begeleide mentoren van cliënten van Zorgpartners veel onbekendheid met het mentorschap signaleerden. Zorgpartners werkte mee aan het opzetten van het onderzoek, omdat bij invoering van het regelen van inzage voor cliënten in hun ECD bleek dat er veel onduidelijkheid was over vertegenwoordiging. Zo werd er gewerkt met registratie van eerste contactpersonen, maar werd niet naar de formele vertegenwoordigingspositie van hen gekeken. Daardoor was het ook onduidelijk of die als vertegenwoordiger inzage behoorden te kunnen hebben.

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek is inmiddels beleid ontwikkeld waarbij alle medewerkers worden voorgelicht over mentorschap en het signaleren van problemen als iemand niet goed vertegenwoordigd is. De maatschappelijk werker kijkt dan met cliënt en zo mogelijk familie, hoe vertegenwoordiging ingevuld kan worden en wie daar dan op toeziet.

Bruikbaarheid van de vragenlijst en opzet voor andere instellingen
Het onderzoek bestond uit een internetenquête. De vragenlijst werd gemaakt op basis van een eerder uitgevoerd landelijk bekendheidsonderzoek. Inzameling en verwerking van respons gebeurde door bureau Mediad in Rotterdam. Andere zorginstellingen kunnen ook gebruik maken van de opzet en vragenlijst. De kosten bedragen ongeveer € 500 exclusief BTW. Het bedrag is afhankelijk van het aantal medewerkers dat de enquête krijgt en of er specifieke vragen toegevoegd moeten worden. De vragenlijst en meer informatie is op te vragen bij Mentorschap Nederland.

Wanneer u onze website gebruikt, worden er cookies geplaatst voor analysedoeleinden en om uw ervaring op onze website waardevoller te maken. Als u op “Akkoord” klikt, wordt er nog een cookie geplaatst die ervoor zorgt dat de inhoud en advertenties beter op uw voorkeuren voor deze en andere websites worden afgestemd. Lees meer over het beheren van uw cookie-instellingen.
Akkoord

Ben jij opzoek naar een website webshop of e-learning?

Website

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Webshop

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

E-learning

Korte intro over het pakket, Vervolgens de inhoud er onder.

Aanhef *

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, kunnen wij je woongemeente nodig hebben.

Met het versturen van dit formulier geef je toestemming aan ons om via deze gegevens contact met je te zoeken. Wil je weten hoe wij met de door jou ingevulde gegevens omgaan, lees hier onze privacyverklaring.

Wij streven ernaar binnen 5 werkdagen te reageren. Vanwege de feestdagen kan dit langer duren dan gebruikelijk.