Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Peter Oskam (CDA) op werkbezoek bij Mentorschap Haag en Rijn

Peter Oskam op werkbezoek bij mentoren

Peter Oskam werkbezoek Haag Rijn kopieOp 14 augustus bracht Tweede Kamerlid Peter Oskam een werkbezoek aan Mentorschap Haag en Rijn. Hij is namens het CDA onder meer woordvoerder Veiligheid en Justitie. Het bezoek vond plaats in verpleeghuis Dorestad in Den Haag. Peter Oskam heeft gesproken met mentoren en met de persoonlijke begeleiders van hun cliënten. Ook Mentorschap Nederland was daar aanwezig.

Peter Oskam wilde graag meer weten over de praktijk van het mentorschap en de ervaringen van mentoren, cliënten en hun persoonlijke begeleiders. Vanuit zijn politieke functie wil hij mentoren ondersteunen, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De mentoren vertelden dat zij vaak wekelijks op bezoek gaan bij hun cliënt, om zo het contact met hun cliënt te onderhouden. Zo kunnen zij volgen of de cliënt de zorg ontvangt zoals met hem is afgesproken en of de zorg bijdraagt aan zijn welbevinden. De persoonlijke begeleider onderschreven dat zij hierdoor hun zorgaanbod nog beter kunnen aanpassen aan de behoefte van de cliënt.

Ellen Vos en Lydia Hogeling, beiden van Mentorschap Haag en Rijn, bespraken dat door de bezuinigingen op de zorg steeds meer mensen langer thuis zullen wonen. Zij benadrukten dat er in de thuissituatie meer mensen zullen zijn die niet altijd even goed hun eigen situatie kunnen overzien. Zeker voor mensen met een klein netwerk kan een mentor veel betekenen. Het is van belang dat zorgverleners en gemeenten hier aandacht voor hebben. Tot slot benadrukten de mentoren het belang van de ondersteuning die zij ontvangen van Mentorschap Haag en Rijn. Deze wordt op haar beurt ondersteund door de landelijke vereniging Mentorschap Nederland.

Nico Heinsbroek, directeur van Mentorschap Nederland, vulde aan dat het juist nu belangrijk is om kennis over goed mentorschap te delen. “Sinds het afgelopen jaar is de nieuwe wet Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap (CBM) ingegaan. Het is nodig onze ervaringen uit te wisselen met rechtbanken, zorgaanbieders en – uiteraard – cliënten en hun vertegenwoordigers. Mentorschap Nederland moet haar landelijke kennisfunctie goed kunnen vervullen. Hierover loopt overleg met staatsecretaris Teeven van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.”

Peter Oskam toonde veel belangstelling en waardering voor hoe het mentorschap in de praktijk verloopt. Hij zei graag contact te houden met Mentorschap Nederland. Als CDA Kamerlid zet hij zich graag in voor het mentorschap zoals de bij Mentorschap Nederland aangesloten vrijwilligers dat uitvoeren.

"Josina's lach is voor mij de slagroom op de taart die vrijwilligerswerk heet"

Mentor Marinka de Haan

Lees meer