Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Stichtingen mentorschap ketenpartner bij aanpak financieel misbruik ouderen

Het project ‘Met mentorschap in Veilige handen’ heeft een vervolg gekregen. Verschillende regionale stichtingen zijn inmiddels betrokken bij regionale ketensamenwerking voor de aanpak van ouderenmishandeling. Ook nemen zij steeds vaker deel aan zogeheten Lokale Allianties Financieel Veilig ouder worden. Bij financieel misbruik gaat het veelal om ontspoorde mantelzorg. In dergelijke gevallen komt niet alleen bewindvoering om de hoek kijken. Ook voor mentorschap ligt er een taak, namelijk goede zorg regelen en deze blijven bewaken. De ervaring leert dat deze betrokkenheid effectief is, maar ook veel tijd kost.

Mentorschap West Brabant deed met medewerking van studenten van de Avans Hogeschool onderzoek naar gewenste ketensamenwerking en steun van gemeenten om de aanpak van financieel misbruik van ouderen mogelijk te maken. Ook in Zeeland wordt momenteel gewerkt aan een project voor meer ketensamenwerking en regie en steun van gemeenten. Er zijn al meerdere goede voorbeelden van centrumgemeenten die de inzet van mentorschap helpen mogelijk te maken.

Het landelijk bureau neemt deel aan de Landelijke Alliantie Financieel Veilig Ouder Worden. Vorige maand is een voortgangsbrief van het ministerie van VWS over de aanpak van ouderenmishandeling aan de Tweede Kamer gezonden. Daarin worden de Landelijke Alliantie en de lokale Allianties genoemd, evenals het project van Mentorschap West Brabant.

"Ernest kan meer dan je zou denken!"

Mentor Gerard van den Berg

Lees meer