Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Goed mentorschap en klachtenregeling

Goed Mentorschap

Volgens Mentorschap Nederland bestaat goed mentorschap uit een combinatie van professionele kwaliteit en persoonlijke aandacht. Om dat te borgen werken onze regionale stichtingen volgens de kwaliteitsnormen Goed Mentorschap. Deze vormen het uitgangspunt voor het werk van de stichtingen en mentoren die bij ons zijn aangesloten. Daarnaast geeft Goed Mentorschap de cliënt een beeld van wat Mentorschap Nederland hem of haar kan bieden.

De uitgangspunten van Goed Mentorschap zijn:

    1. Onze cliënt houdt zo veel mogelijk zelf de regie over zijn/haar leven.
    2. Onze mentoren streven een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de cliënt na.
    3. Mentor-cliënt en mentor-coördinator communiceren open met elkaar.
    4. De stichtingen informeren, begeleiden en scholen mentoren.
    5. De coördinatoren zorgen ervoor dat alle voorwaarden aanwezig zijn opdat een mentor goed mentorschap kan uitvoeren. Net zoals de besturen diezelfde taak hebben voor hun coördinatoren.

Landelijke klachtenregeling

Al onze regionale stichtingen werken met dezelfde klachtenregeling. U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over het functioneren van de regionale stichting mentorschap, de personen die daar werken of de mentoren van die stichting. In de Regeling klachtbehandeling door Stichtingen Mentorschap staat beschreven op welke wijze u uw klacht kunt indienen bij de stichting.

Indien uw klacht niet of onvoldoende is opgelost, of indien u een reden heeft waarom u uw klacht niet bij de stichting kunt indienen, is er een landelijke onafhankelijke klachtencommissie die u kunt vragen om uitspraak te doen. Zie voor meer informatie het document Regeling Landelijke Klachtencommissie Mentoren. Het Klachtenformulier Landelijke Klachtencommissie Mentoren gebruikt u om uw klacht bij de commissie in te dienen. Ook klachten tegen leden van de NBPM kunnen bij deze klachtencommissie worden ingediend.

"Mijn cliënte wil eigenlijk geen contact en stuurt me na 10 minuten weg. Maar er zijn momenten dat ze wel toenadering zoekt en daar doe ik het voor."

Mentor Els Kamminga

Lees meer