Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Scholing en begeleiding

Scholing en begeleiding

De mentoren van Mentorschap Nederland werken zelfstandig en ontvangen indien nodig ondersteuning van onze regionale stichtingen. De stichtingen organiseren onder andere de introductiecursus voor kandidaat-mentoren en de bijscholing van beginnende en ervaren mentoren. Wij vinden het belangrijk dat onze mentoren goed op de hoogte zijn van de actuele kaders van het mentorschap. Allerlei ontwikkelingen in de wet en regelgeving en in de praktijk van de zorg komen daarbij aan de orde. Geregeld schakelen de stichtingen hiervoor externe trainers en docenten in. Als mentor kunt u rekenen op begeleiding en ondersteuning van een regio-ondersteuner of coördinator.

Scholing

De tijdsduur en planning van de introductiecursus verschilt per stichting. Ook hangt dit af van uw eigen vaardigheden en ervaringen. Tijdens deze cursus krijgt u inzicht in lichamelijke en psychische beperkingen die cliënten kunnen hebben. We behandelen ook uw rechten en plichten als mentor en de gang van zaken in zorginstellingen. Naast theorie behandelen we ook praktijksituaties. In een rollenspel oefent u bijvoorbeeld de omgang met een drukbezette arts of een lastig familielid. Als u eenmaal als mentor bent benoemd, bieden de stichtingen u bijscholing aan over algemene onderwerpen zoals juridische vraagstukken en ethische dilemma’s.

De stichtingen organiseren ook cursussen voor familieleden en/of naasten die mentor zijn. Wilt u meer weten over zo’n cursus, neem dan contact op met de stichting in uw regio.

Begeleiding

De regiocoördinatoren en regio-ondersteuners begeleiden de mentoren bij het kennismakingsproces met de cliënt en zorgen dat de introductieperiode goed verloopt. Ook wanneer u al een tijd als mentor meedraait, zult u geregeld met uw regio-ondersteuner of coördinator contact hebben om af te stemmen. Zij hebben veel ervaring met mentorschap en kunnen u bijstaan met advies wanneer u tegen zaken aanloopt.

"Ik wil graag vanuit de Antilliaanse cultuur
mijn steentje bijdragen aan het welbevinden van Aliccia"

Mentor Ilse Cohen

Lees meer